Tamurt n yeqbayliyen idel‑itt wabbu – Iger yerɣan wissen ma ad d-yemɣi?

30
1320

Ussan-agi yezrin rzan-d yeεdawen n ugama ɣer tẓegwa tiqbayliyin akken ad ssiɣen times. Times tuɣ deg waṭas n wadgen. Si Bgayet ɣer Tizi, anda tmuqleḍ d abbu. Tiseddarin n tezɣelt ulint, wwḍent tikwal ugar n 40°. Anda yedda wemdan “yerɣa” si tazwara n yulyu alami d tazwara n ɣuct, rɣan-t tẓegwa i d-yeggran. Ur yeqqim uzemmur, ur yeqqim wegrur…d usaɣur. Times-a tegla-d s twuɣa timeqranin, imi rɣan ula d ixxamen d wectal, ma d tizemrin atas i tečča.

Ayen yessewhamen, tikwal, times tettet alama tensa weḥd-s. Ula ara d-xedmen imezdaɣ d imsexsayen. Ma d imesdurar n twaɣit, tmuqulen ayla-nsen yeddem-it wabu, nutni ur zmiren ad gen kra. Ula d abrid yegzem di kra n tudrin, imi iḥğuğa n tmes ddaw webrid, nnig webrid. Sebba n wurɣu-ayi, d iεdawen n ugama i iɣilen s waya ara afen abrid ad εeddin, ad nadin ɣef irebraben di tẓegwa.

Aṭas n tnezduɣin i iruḥen d asfel n tmes, rɣan ula d ixxamen. Ahat d ayen ara d-yeglun s kra n talwit di tmurt n Yeqbayliyen. Urɣu yerna ɣur-s fad, imi atas n tudrin i ixuṣṣen degw aman. Cwi kan tiftisin n Bgayet d Tizi ldint tibbura-nnsent i iminigen i d-yerzan ɣer tmurt-nsen akken ad sεeddin imuras d wid ɣlayen di tmurt ideg nnejlan acḥal-aya. Maca nutni ad uɣalen ɣer tmurt n tirga uqbel aggur n remḍan. Ad asen-d-iger irebbi, ayen cedhan ad tafen. Aman izedganen… tagrest ad asen-d-tuɣal d tafsut, adfel d leqḍen… I wemsedrar yeğğan azaɣar yerwel ɣer tɣaltin? Win tennuleḍ ad yijjiq abuh a lmumnin, lḥala tessewḥac! Ula d isufar n temεict tuɣ deg-sen tmes! Iɣil ad t-id-walin at ufella.

Tuget seg Yeqbayliyen dduklen seg usteqsi:
– Anwa ara irebḥen kra s twuɣa n “ tmes” yezzelfen tamurt n Yeqbayliyen ?
– Wissen ma yeεdel yiswi n wid issaɣayen times akked wid ineqqen?

Iqbayliyen ḥaren ɣef ayen ttidiren, ttemseqsayen, εerrḍen ad gzun ayen i d-iḍerrun, ad d-afen ugur akken ad as-nadin tifrat, ur ssawḍen ara ɣer wayen ibanen. Yeḍher-asen-d kra yellan yexxelweḍ, ufan-d iman-nsen deg yiwet tegnit “ anda-tt talwit, tawant, aman ay at ufella? ” Uguren ggten, mačči d izli, deg lawan ideg izuɣar ur d-fkin ara lɣella uɣalen d asuki qqimen akken d lbur tečča-ten tmes!

30 COMMENTS

 1. Azyal, l’hamu, arnanass times i tmurt azizen arami tekhnef !?! Ahhh! melmi a yefak waya imi adavu nel dair ay tenezih.

 2. Azyal, l’hamu, arnanass times i tmurt azizen arami tekhnef !?! Ahhh! melmi a yefak waya imi adavu nel dair ay tenezih.

 3. Tanemmirt γef wedris agi igerrez atas. Am akken drus ayen akk yuγen tamurt n iqbayliyen , alarmi isnedren times ! di tzegwa!

 4. Aka id nekkni acku nettsusum. Ammer nezra acahal εetben imenzaγ akken a d-salin azemmur tili wissen d acu I nexdem. I tent-yuγen d wid yewten akked wid yettewten. Imdebren ur tent-cliε deg-neγ. Zemren ad snegren tamurt n leqbayel s lekmal-is. Anwa ara d-yinin ahhhhhhhhhhhhhhhhh!

 5. Tanemmirt γef wedris agi igerrez atas. Am akken drus ayen akk yuγen tamurt n iqbayliyen , alarmi isnedren times ! di tzegwa!

 6. Aka id nekkni acku nettsusum. Ammer nezra acahal εetben imenzaγ akken a d-salin azemmur tili wissen d acu I nexdem. I tent-yuγen d wid yewten akked wid yettewten. Imdebren ur tent-cliε deg-neγ. Zemren ad snegren tamurt n leqbayel s lekmal-is. Anwa ara d-yinin ahhhhhhhhhhhhhhhhh!

 7. wiggi akka yeser&ayen tamurt nne& yal segas,amer d&a d’ahemmel i& hemlen,ih,qarnas ahat leqvail ttergigin ula deg unevdu,ttarana&-d imir timest akken an sehmu.twalam,amin i& yewten ,amin i& ivudden.akka i teddru i wid uyumi aerqent,am nekkwni s leqvail.

 8. wiggi akka yeser&ayen tamurt nne& yal segas,amer d&a d’ahemmel i& hemlen,ih,qarnas ahat leqvail ttergigin ula deg unevdu,ttarana&-d imir timest akken an sehmu.twalam,amin i& yewten ,amin i& ivudden.akka i teddru i wid uyumi aerqent,am nekkwni s leqvail.

 9. Anda tifrat imi mazal nettamen s imdebren n tmurt n iqvayliyen.
  Ma nevγa s ditett talwit i tmurt nneγ ilaq ad berzen lehmum tarwa n tmurt n iqvayliyen

 10. Azul a winn n’da , tanemmirt-ik γef izen. Wid yessaγen times di tmurt n iqbayliyen ur sεan ara reḥma n Rebbi deg ulawen nnsen! Ur ugaden Rebbi ur xmemmen i wmectuḥ…aγersiw…ttir…di tmura yelḥan γer zdat aseklu yecba amdan ! wid iεemden i twuγa am ti; bγan ad kerfen tadamsa di tmurt n iqbayliyen, akken ad ckuntden di lbyur nni n  »pétrole ». Tamurt n iqbayliyen war azemmur, leγrus n wegrur, lfakya…d ulac! Гef aya,wid teεna temsalt yessefk a d-rren i tiγri akken ad ggen tillas i twuγa i d-iderrun , uqebl ad ifat lḥal.

  • azul a netta,tawa&it tamuqrant tta,llan garane& wid is yeqaren anwi wiggi tura i& ixeddmen akka yal segas,mazal el&aci ttemsteqsayen am akken ur zzrin,ne& snaemallen.nettat taluft tevan.ama d’adavu,ama d’at iccumar,ur yelli degsen win i& yev&an lexeir.teggurad &er wid taena temsalt,akka tennidd,widin ,di tallit-a,teddun f iabbadd n’sen,i win i teddun f-uabbudd-is,ur irefed aqerruy-s.

 11. Anda tifrat imi mazal nettamen s imdebren n tmurt n iqvayliyen.
  Ma nevγa s ditett talwit i tmurt nneγ ilaq ad berzen lehmum tarwa n tmurt n iqvayliyen

 12. Azul a winn n’da , tanemmirt-ik γef izen. Wid yessaγen times di tmurt n iqbayliyen ur sεan ara reḥma n Rebbi deg ulawen nnsen! Ur ugaden Rebbi ur xmemmen i wmectuḥ…aγersiw…ttir…di tmura yelḥan γer zdat aseklu yecba amdan ! wid iεemden i twuγa am ti; bγan ad kerfen tadamsa di tmurt n iqbayliyen, akken ad ckuntden di lbyur nni n ’’pétrole’’. Tamurt n iqbayliyen war azemmur, leγrus n wegrur, lfakya…d ulac! Гef aya,wid teεna temsalt yessefk a d-rren i tiγri akken ad ggen tillas i twuγa i d-iderrun , uqebl ad ifat lḥal.

  • azul a netta,tawa&it tamuqrant tta,llan garane& wid is yeqaren anwi wiggi tura i& ixeddmen akka yal segas,mazal el&aci ttemsteqsayen am akken ur zzrin,ne& snaemallen.nettat taluft tevan.ama d’adavu,ama d’at iccumar,ur yelli degsen win i& yev&an lexeir.teggurad &er wid taena temsalt,akka tennidd,widin ,di tallit-a,teddun f iabbadd n’sen,i win i teddun f-uabbudd-is,ur irefed aqerruy-s.

 13. Azul awin n d-a. keČČ meqqar tegzid timsal, tezrid anwa yellan deffir n twuγa i d-aγi-ḥuzan! Ma d wiyad ad asen-nini ttset kan mazal lḥal. imi mazal-iten tamnen s tkerkas i d-yettawi yid-s udabu.

  • azul, teẓram, neẓra, medden akk ẓran, anda akken llan iserdasen udavu, yesyin i d-tettekk tmess d tamezwarut, qqaren: verzen amadaγ acku uggaden ama d-ruḥen a ten-zlun, dγa ttεussun kan fell-asen, wama agdud ur ten-id-yecqa ara deg-s. di temnaṭ-agi ẓran akk di lka n taddart n Tigrin akk d taddart n Vuneεman dinna i tt-id-yettawi waḍu, anda yerra a tt-yawi yid-s ad tečč tizemrin, tinneqlin d wayen nniḍen d akessar, d usawen, yefus, zelmaḍ, tura akka, imi ulac aεaqev, win d-iεeddan yezmer ad yernu a tt-yecεel,
   « snat n tuddar agi xlant ulac wid i tent-izedγen »

   yal amḍiq tezgiḍ tessakayeḍ deg-s, a Winn n’da, azul fell-ak, azul akk i wid i d-yessegmen awal n Teqvaylit

 14. Azul awin n d-a. keČČ meqqar tegzid timsal, tezrid anwa yellan deffir n twuγa i d-aγi-ḥuzan! Ma d wiyad ad asen-nini ttset kan mazal lḥal. imi mazal-iten tamnen s tkerkas i d-yettawi yid-s udabu.

  • azul, teẓram, neẓra, medden akk ẓran, anda akken llan iserdasen udavu, yesyin i d-tettekk tmess d tamezwarut, qqaren: verzen amadaγ acku uggaden ama d-ruḥen a ten-zlun, dγa ttεussun kan fell-asen, wama agdud ur ten-id-yecqa ara deg-s. di temnaṭ-agi ẓran akk di lka n taddart n Tigrin akk d taddart n Vuneεman dinna i tt-id-yettawi waḍu, anda yerra a tt-yawi yid-s ad tečč tizemrin, tinneqlin d wayen nniḍen; d akessar, d usawen, yefus, zelmaḍ, tura akka, imi ulac aεaqev, win d-iεeddan yezmer ad yernu a tt-yecεel,
   « snat n tuddar agi xlant ulac wid i tent-izedγen »

   yal amḍiq tezgiḍ tessakayeḍ deg-s, a Winn n’da, azul fell-ak, azul akk i wid i d-yessegmen awal n Teqvaylit

 15. Ammer d lebγi a yul , leqbayel ad duklen afus deg ufus ad nadin γef tifrat ara d-yessuksen tamurt n iqbayliyen seg accaren n udabu. Melmi ihi ara ḥiren iqbayliyen γef twuγa I ten-yuγen? Akken ad nadḥen γef tmurt nsen taεzizt!?

 16. Ammer d lebγi a yul , leqbayel ad duklen afus deg ufus ad nadin γef tifrat ara d-yessuksen tamurt n iqbayliyen seg accaren n udabu. Melmi ihi ara ḥiren iqbayliyen γef twuγa I ten-yuγen? Akken ad nadḥen γef tmurt nsen taεzizt!?

Comments are closed.