Monthly Archives: Ctember, 2010

Anef-as i weqbayli ad yexdem ccɣel-is

Sliɣ yis-k selsen-ak akustim, čuren-ak lǧib i wakken ad tcemteḍ deg weqbayli i k-yecban. Inni y-id amek i yegga wul-ik. Acimi ara teǧǧeḍ win i k-iεefsen iḍelli d wass-a a k-id-ittaf d sebba n wuguren n tmurt meṛṛa.

Mmuh i wid ineqqen asirem

Wid d-innan ur d-igri usirem di tmurt n yeqbayliyen ? Wigi bɣan ad kksen asirem i wegdud aqbayli. Ala mazal lxir ɣer zdat, asirem simmal yettnerni, simmal yettenfali.

La FAF pénalise la JSK

times yeččan tamurt n yeqbayliyen – wid isaɣayen times di tmurt n yeqbayliyen ɛeddan tillas

Tamurt n yeqbayliyen tḍaq si tmes yekren di yal tama n tmurt n izwawen.

Abrid n tidet iban !

Di tmurt n yeqbayliyen llan sin ikabaren, yal wa yeqqar fell-i tebna. teḍra yid-sen am lemεenda n tnuḍin ɣer tjebbaṭin; wa di tismin, wa deg ayen ur nesεi anamek... D annect-a i ten-yeǧǧan zgan di twaɣit.

Laurie Dubeau et Sylvain Huneault

{{Academie de musique Kabylia}} Présente : «Douceur et nostalgie au piano et violon» Avec Laurie Dubeau et Sylvain Huneault Samedi, le 25 septembre 2010 à 19h30 Les billets sont...

Tasiṭ n fad – « Nekk aman-iw d taqbaylit »

Di taddart, yella-d unejmeε. Iεeggalen n tejmaεt ssawlen-d i at taddart i wakken ad sqerdcen γef temsalt-nni n Si Lbacir.

Tuffɣa n Tesɣunt Timatarin

{{AṢIWḌ SɣUR MEHDI ACTUK :}} Tasɣunt TIMATARIN d tsɣunt yuman xf tmentilt tamaziɣt, ar-d tteffaɣ deg Internet g talɣa n PDF. Aɣmis n TIMATARIN illa...

Taklut – Kra n wawalen ɣef unaẓur Ǧilali Ccix

Tissas Umeɣras d uzzal *** Cvaha unazur d awal

Tarbaεt tigawt d wawal tufrar-d deg tfaska n At Mεuc

Ass-a n lḥedd 05 cṭember 2010 i tekfa n tfaska n umezgun "Σezdin Meǧǧubi", i d-theyya tiddukla tadelsant Inmnayen n tɣerma n taddart n...
- Advertisment -

Most Read