Suq Letnin : La trisiti, la tilifun, la idrimen di lbusṭat

0
282
Suq Letnin
Suq Letnin

SUQ LETNIN (TAMURT) – Send-iḍelli, tegzem trisit, imezdaɣ n suq letnin nsan i ṭlam. Aṭas n medden rujan di lbusṭat akken a d-jebden idrimen, maca uɣalen-d leǧyub-nnsen d ilmawen.

Ula d tilifun yeggugem yugi a d-yessiwel. Ttawil yuɣal zzun d arelluc ger ifasen n wegrud.  » D taɣalin n iseggasen-nni n ccer? » , i d-nnan kra n itrasen.

Crif wanuɣi