Tiwuɣa n webrid ukaṛṛus di Xerraṭa: Ugar n 40 imejraḥ

0
177

Ass-a ɣef setta n ssbeḥ, teḍra-d yiwet n twaɣit n webrid sebɛa ikilumitren ɣef temdint n Xerraṭa, anda yemyagar Lkar akked Usimi i d-yessagran ma drus 34 n imejraḥ. 4 deg-sen di ḥala yenṭern nezzeh. Ufan-d iman-nnsen di sbiṭar n Xerraṭa.

Am akken daɣen i d-teḍra yiwet n twaɣit dima di Xerraṭa tameddit n wass-a anda ineqlab Ufurgu. Tawaɣit tsegra-d 11 n imejraḥ di Sbiṭar n Xerraṭa.