Anejmuɛ zdat n wexxam n ccreɛ n Bgayet

0
169

Lɛerc Iluluten Usamar, deg ddwar n Weqbu di Bgayet akked tidukla n warraw n Cuhada n Weqbu xedmen yiwen unejmuɛ zdat n wexxam n ccreɛ n temdint n Bgayet iḍelli ṣbeḥ ; akken ad ssutren abeddel n lqanun 1589 n Lwali i d-yeqqaren akal-agi d ayla n ddula. Di tilawt akal-agi yettwakes i lejdud-nsen sɣur imnakcamen.