Ass Agreɣlan n tmeṭṭut:

2
231

{{ » ur tetteffeɣ Lezzayer si ccedda skud mazal ugur n tnekkit akked win n tmeṭṭut « ……Kateb Yasin.}}

Yal mi ara d-yaweḍ 8 Meɣres, tezga tmeṭṭut ɣef yilsawen ladɣa di tmurt n Yiqbayliyen anda mazal tinzar d trugza ttalint-d seg useḥnunef n udabu yettcebbiḥen tameṭṭut Tazzayrit deg tiliẓri tilemt amzun akken d aεeqqar i s-yettak akken ad tgen aseggas d tirni.

Anta-tt ma mačči d Taqbaylit ? melmi ? ad d-nesteqsi win ara s-yenwun d ttnefxa kan i nettak i yemmat-neγ Taqbaylit; i temḍelt-nni n yimeɣrasen tameqrant akk di Lezzayer anwa i d-ueslulen irgazen-nni ? ziɣ d Taqbaylit, i tmeslayt yeswehmen leǧnas s tnaslit mgal ddunit yeqqlen d taddart ? d Taqbaylit, anta…? d Taqbaylit.

Ass-a yessefk ad nerr tajmilt i tmeṭṭut Taqbaylit s wannuz akked yisseɣ maca ur yekfi ujerrid s tenqiṭ imi tameṭṭut-a d setti-nneɣ d yemmat-neɣ d uletma-nneɣ d yellit-nneɣ yerna nettwali amek-iten izerfan-is i yesgujel udabu amesbaṭli.

Adabu n twekka yeẓra ad ɣ-yesseɣli yak nebla tuzzya imi yewwet-aɣ ar yiwen wemkan kan maca yesnuẓẓer-aɣ yessenzef-aɣ..ass-a kra yella kra yerna kra ad t-nessiweḍ..asirem aneggaru d timanit ara d-yerren azref i tmeṭṭut tameṭṭut ad ɣ-d-terr tirugza.

2 COMMENTS

Comments are closed.