Adekkar ( Bgayet ): Tameṭṭut tenɣa iman-is

0
242

B.T. d tameṭṭut n 68 n iseggasen di tudert-is di Ḥenyad, taddart yettabaɛen Asif n Lḥemmam di tɣiwant n Adekkar.

Γef isallen i d-wwin ssrabes n iɣalen n usellek n Udekkar tameṭṭut-agi ufan-tt ass-nni n larebɛa yezrin ssbeḥ, 7 deg waggur n meɣres tettwaaɛleq s temrart zdaxel n wexxam-is.

Wid teɛna temsalt, wwint tefka n tmeṭṭut-agi ɣer sbiṭar n Sidi Ɛic i wakken ad nadin d acu i d sebba n tmenɣiwt-is.

C.W