Mekla ( Tizi wezzu ): Dda muqran yuɣal-d s axxam-is

0
231

Belqessam Muqran, d bab n « carrière d’agrégats » di tama n Mekla, yettwaker ass-nni n tlata yezrin ( 20.03.2012), yettwaserḥ-d iḍelli ssbeḥ sɣur wid i t-ixeṭfen. Ayagi yessefreḥ tawacult-is akked wid i t-yesnen.

I wesmekti d akken imezdaɣ n tama-ayi sbedden yiwet n tesqamut ɣef demma azekka-nni n lerbɛa ɣef asmi i yettwexṭef Dda Muqran akken ad d-afen tifrat i wbaxix yeḍran. Uran ticṭidin anda sutren tilelli i wergaz-agi.

C.W