Azawad – Azawad neγ tamegwḥelt n lleγnenna

6
224

Ziγen d akellex. Ayen i γef tt-bnan nutni macci d iẓuran. Ala. bnan-tt γef tmuγli di tγanimt n ddin. Kra nnuγen, kra âatven d kra grarven akken ad d-ḥellin tamurt nsen isax. Segxen kra din imi ssamsen amennuγ d ṭṭrad nsen s ixeclawen n Ansar Ddin. Sluγen ayen akken illan d azedgan am aman uvuqal. Nekni, s Iqavyliyen, seqḍen-aγ kan neqqim akken. Uγalen-aγ imetman deg imi d ilili, d qqeḍran.

Issali amenzu n AFP id-iγlin, am ssiâqa, γef anect-a izzuγer-d yid-s yir awal. Inna d akken qqimen imḍebren n Uzawad nutni d Ansar Ddin, mtawan d akken tamurt n Uzawad ad d-tajju tamusni-is si Leqran, ad d-lqweḍ illugan-is si Ccariâa. A taneddavt nsen! Xas akken neẓra yak AFP tezga tekkat deg Targiyen si tazwara n tegrawla nsen, maca tiγimit gar MNLA d Ansar Ddin tella-d d tidett. Akken bγun sfehmen-d anamek-is, nek atan ulamek akw ara t-gzuγ. D ayen yugi uqerruy-iw!

S wanect-a ihi teddun Itargiyen ar ngar war ma llulen-d. Yiwen ugraw d at iccumar isfeḍ kra gan, kra uqmen n wayen iwqmen.

Issali wis-sin, AFP diγen, inna-d akken ar tagara ur mtawan ara γef acemmek! Maca tura akka neẓra d akken ḥnunfen yid-sen xas ur asen-uγen ara awal. Limer ufan avrid, yelli atan ssalin tineslemt γef tqacuct iqerray nsen. A nger nsen!

Maca amek ara newwet deg-sen imi ur zwaren ara ar kennu. Ilibyaten macci aṭas aya, akka igan daγen. Uzlen, mgagin nnuγen u fkan iman nsen d asfel di tewwura n Tripuli, ar tagara uγalen ar tγennifin nsen deg udrar ineffusen.Ssusmen seg ass-en.

Dacu id-iqqimen tura imi ula d tlleli Imaziγen n Uzawad fernen ddin d tigwuγyelt. Wisen amek ara yili wudem n tmurt n Iqvayliyen ar sdat imi ar γur-es kan id-iqqim cwiṭ usirem n tafat d tatrart xas tekna di 63 (imi wid d-illan deffir umennuγ-a n 63-65 rran taqejjirt ar deffir).

6 COMMENTS

  1. amussu n le mnla ur dd yufi yiwen ¥er yidisanis,andda zemren ad qablen ayen uyumi timura timuqranin umaddal sexdament akken ad huddent ¥ef lefaydda n’sent.nesaram kkan akken tarwa n l’azawad ad xumlen i yi¥alen n’sen u ad kkren ad bnun tamurt n’sen i tarwa n’sen e ttsuta idd it eddun.

  2. amussu n le mnla ur dd yufi yiwen ¥er yidisanis,andda zemren ad qablen ayen uyumi timura timuqranin umaddal sexdament akken ad huddent ¥ef lefaydda n’sent.nesaram kkan akken tarwa n l’azawad ad xumlen i yi¥alen n’sen u ad kkren ad bnun tamurt n’sen i tarwa n’sen e ttsuta idd it eddun.

  3. amussu n le mnla ur dd yufi yiwen ¥er yidisanis,andda zemren ad qablen ayen uyumi timura timuqranin umaddal sexdament akken ad huddent ¥ef lefaydda n’sent.nesaram kkan akken tarwa n l’azawad ad xumlen i yi¥alen n’sen u ad kkren ad bnun tamurt n’sen i tarwa n’sen e ttsuta idd it eddun.

  4. azul, yekka uzaylal γef yegrawliwen n MNLA, am akken yekka γef wid nneγ di 62 nni, wwin-d timunent n tmurt, usan-d i Wejda d Wagadugu ukren-tt, yessefk ihi, γef Imaziγen ur ttuγalen ara ad amnen wid ara d-iruḥen s tineslemt, acku tineslemt d isuḍaf n taεravt i wakken ad tressi iman-is, ma εemden, dayen εemden γef tmeslayt-is ad tenger. Acimi daγen? macci d tamaziγt ara yezwiren ar tmendawt n Izawaden ad tili, d tutlayt taγelnawt d tunsivt, i wakken ad rren akkin ayen ineqqen timeslayin,

  5. azul, yekka uzaylal γef yegrawliwen n MNLA, am akken yekka γef wid nneγ di 62 nni, wwin-d timunent n tmurt, usan-d i Wejda d Wagadugu ukren-tt, yessefk ihi, γef Imaziγen ur ttuγalen ara ad amnen wid ara d-iruḥen s tineslemt, acku tineslemt d isuḍaf n taεravt i wakken ad tressi iman-is, ma εemden, dayen εemden γef tmeslayt-is ad tenger. Acimi daγen? macci d tamaziγt ara yezwiren ar tmendawt n Izawaden ad tili, d tutlayt taγelnawt d tunsivt, i wakken ad rren akkin ayen ineqqen timeslayin,

  6. azul, yekka uzaylal γef yegrawliwen n MNLA, am akken yekka γef wid nneγ di 62 nni, wwin-d timunent n tmurt, usan-d i Wejda d Wagadugu ukren-tt, yessefk ihi, γef Imaziγen ur ttuγalen ara ad amnen wid ara d-iruḥen s tineslemt, acku tineslemt d isuḍaf n taεravt i wakken ad tressi iman-is, ma εemden, dayen εemden γef tmeslayt-is ad tenger. Acimi daγen? macci d tamaziγt ara yezwiren ar tmendawt n Izawaden ad tili, d tutlayt taγelnawt d tunsivt, i wakken ad rren akkin ayen ineqqen timeslayin,

Comments are closed.