At Iraten (Tizi-Wezzu) Tameɣra n suriz (ḥeblemluk)

0
225

Iḍelli ɣef tesɛa n ssbeḥ i tebda tmeɣra n suriz, s leqdic-is d amerkanti di tzeqqa n tɣiwant n Larebɛa n At Iraten. Mbeɛd aserḥeb n inebgawen i d-yussan s tugett.

Deg ass amezwaru n tmeɣra leqdic n waddal , ideg ara d-tili turart n jonglerie sɣur tiddukla ONY, deg ara d-illint temliyin n ddabex n uḍar. Syin akin d leqdic n umezgun sɣur tiddukla tigejdit. Lḥasun ahil n tmeɣra-agi d amerkanti, si 7 yunyu alarmi d ass n 9 deg waggur i deg nella.