Bgayet : Anamal agraɣlan Jean Lmuheb Σemruc

3
219

Axxam n umezgun n Bgayet, yeldi tibbura-as ass n ssebt 16 deg waggur n yunyu alarmi d ass n 18 deg waggur i-deg nella, i leqdic ara d-yilin ɣef umyaru aqbayli ameqran Jean Lmuheb Ɛemruc.

I wazal n krad n wussan, aṭas n imyura i d yerzan ɣer Bgayet akken ad awin awal ɣef tudert akked leqdic n Jean Lmuheb Σemruc. Nezmer ad d-nebder kra gar-asen: Tasaɛdit Yasin, Ɛumer Feṭmuc,Maǧid Merdasi, Dehbiya Amur, Michel Carassou, Alain Joxe, Jean Pierre Faguer… Am akken ara d-tili tirza ɣer Yiɣil Ɛli taddart anda yellul Jean Lmuheb Σemruc.

3 COMMENTS

  1. Azul
    Ayadra ma yellad wawal ghef thalufth n ureyyev n wekham n twacult ¨Âmruc ghef acu id yella umgarad ussan ayyi ineggura ?

  2. Azul
    Ayadra ma yellad wawal ghef thalufth n ureyyev n wekham n twacult ¨Âmruc ghef acu id yella umgarad ussan ayyi ineggura ?

  3. Azul
    Ayadra ma yellad wawal ghef thalufth n ureyyev n wekham n twacult ¨Âmruc ghef acu id yella umgarad ussan ayyi ineggura ?

Comments are closed.