A tawaɣit, a tasartit !

3
264

Ma yella tebɣiḍ ad tenɣeḍ amdan, neɣ deg-s laman.

Nger iɛucer tatut, s aẓar id aɣ-d-qesden, deg-neɣ tetten, yes-neɣ i la d ttidiren. Ttewten yimdanen nessusem ɣas akken camma mazal-itt deg-sen.

S laɛruṛ yettwet wegdud, s laɛruc i yenza wegdud. Ass-a ur d-yegri win ara imuqlen wayeḍ, ur yelli win ara iḥasben wayeḍ. Yal wa yessexsar akken yezmer, wa akken yufa, win ara isegmen yuɣal-as d laḥya, aṭṭas i yennan ass-a :“ axxam yerɣa meqqar ad nesseḥmu! “ di tagi tura id negra!

D yir ssuq i tsewwiqen s teqbaylit, znuzun nnif, rennun ayen id d-yeqqimen i lḥif, ula akken mazal. Ayen akk i d-yegran deg-neɣ ɛziz znuzun-t i Lɛaziz !

d-yegri win ara isuɣen, ur yelli win ara yesrurɣen, i yeṭṭuqten d win ara tent-ikemsen. ”Imusnawen” ddan d ṭbel deg waman, isertiyen ddan deg waḍu-nni yewwin awal,” inaẓuren” ddan d tsusmi i yeẓan deg tugna tasefrant, tazefrant!
Anwa wa ara yewten ɣef wegdud, anwa ara yamen wegdud ma yella yal yiwen yettak lḥeq iyiman-is, ma yella yal yiwen yesɣal ɣer wayeḍ, yal yiwen yeqqar d wahi mačči d nek… d nek, d keč d wayeḍ, d nukni yakk.

S kra n win ineṭqen s teqbaylit, s kra n win iḥulfan i yiman-is d aqbayli d netta i iḍelmen ma yella ur d-yekkir, ur d-yenni ayen id as-yellan deg wul. Ulawen ass-a wwan, yal wa ilaq ad yesfi ul-is, ad d-yini ayen akk i t-iqerḥen. Am win yeɣran am win ur neɣri, am win yellan di tmurt am win yunagen, am win tḥuza temsalt, am win iɣer i la t-tteddu… Acku tasusmi n win ilaqen ad d-yini d awal n win ilaqen ad yessusem. Ma yella yessusem win yesɛan lḥeq, d win iḍelmen ara d-ineṭqen, ara isewqen ɣef yisem-is.

ay aqbayli ma yella tebɣiḍ ad tilliḍ, ini ay aqbayli uqbel ad k-tarez tsusmi. ɣas akken qqaren “ tasusmi d timenna” maca timenna tecbeḥ, teqseḥ mi ara tt-id-yini wawal.

IRNATEN Murad

3 COMMENTS

  1. atan a mmi cfu-k-id imi atan akka nerra a neh’ves alummu deg udabu n llezzayer ad yili usirem. acku simmal nettwali adabu n llezzayer d win n tmurt nnegh ur nreffed ara iqerray nnegh. ass-mi ara t-nefrez d acengu, d ameh’raz, d amaasar assen ini nerwa xuxuc!

    ar tayed’

  2. atan a mmi cfu-k-id imi atan akka nerra a neh’ves alummu deg udabu n llezzayer ad yili usirem. acku simmal nettwali adabu n llezzayer d win n tmurt nnegh ur nreffed ara iqerray nnegh. ass-mi ara t-nefrez d acengu, d ameh’raz, d amaasar assen ini nerwa xuxuc!

    ar tayed’

  3. atan a mmi cfu-k-id imi atan akka nerra a neh’ves alummu deg udabu n llezzayer ad yili usirem. acku simmal nettwali adabu n llezzayer d win n tmurt nnegh ur nreffed ara iqerray nnegh. ass-mi ara t-nefrez d acengu, d ameh’raz, d amaasar assen ini nerwa xuxuc!

    ar tayed’

Comments are closed.