5 Tuber akked leḥkem n tiqqar

0
254

05 tuber 1988, Lzzayer tamanaɣt terkeb-itt tawla. Am arrezg-is tṣaḥ-itt-id tegrawla! Lḥaṣul ula d iberdan-is wehmen seg wannect-nni n yimdanen i d-yemmaren, i teddun fell-as; d ilulufen! D tagrawla d wawal!

ṣṣeɛṣeɛ tugdut di tmurt, FLN ( Tawenza n Lḥif d Nger) yerfed tadist, irgazen-is mačči yiwen; wa d amaṣri, wa d arumi, wayeḍ d asaɛudi,… Ay acḥal d akabar i d-yurew!

05 Tuber 1988, Tesmaɣli-d tugdut i tmurt, ay d-ḥewwa d lbaṭel. Agdud ass-nni inuda ad yekkes tundar i yimawen, yerna lqid i wayen it-yurzen. Tanekra i yerran d tagrawla ɣef wiyaḍ d amdarkel kan, tagrawla, a wid ur nessin, werǧin ad tarew at iččumar. Tanekra, a wid yeṭṭsen, d tufɣa seg yir targit.

Mačči d laẓ i d-yeslalayen tigrawliwin. Tagrawla teḥwaǧ at wallaɣ yettmuqulen ɣer sdat, iceffun ɣef yiḍelli. At wallaɣ yettnadin tidett d lḥeq ad ten-id-skeflen. At wallaɣ yettruẓun isula, yessnen azal n yimdanen. Tagrawla mačči n wat yiɣil d wat iɛebbaḍ, tagrawla n at wallaɣ d wat yiseɣ.

Ur telli, ur d-tettili tegrawla ɣer waɛraben. Ara yilin d lbaṭel inefḍen wayeḍ, d ddel yecqirriwen wayeḍ.

Ur telli ur tettili tegrawla n izzayriyen, skud mazal teqnen allen-nsen ɣef yidamen yemmaren, skud ckentḍen di tineslemt d wayen akk id d-icudden ɣer-s.

Tanekra n tuber 88 turew-d ikabaren n ddel d lbatel, turew-d iseggasen iberkanen. I yettuɣaḍen ala wid yemmuten am di yal tikelt, ttuɣaḍen wid yemmuten di trad 54, ttuɣaḍen wid yemmezlen s ujenwi n tineslemt di 90… d wid nɣan di 2001…

ɣas kečč fell-as tettnadiḍ

Awin ur nessin d acu-tt tlelli,

Ttxil-k mmel-iyi amek ara tt-tɛeqleḍ

i deg ara d teḥlelli ?

Yal tamurt s tegrawla-s, yal tagrawla s tmurt-is.

Irnaten Murad