Tubirett: Tikli n inelmaden n tesdawit akked iselmaden n tmaziɣt

0
200

Azekka n Letniyen 10 di Duǧember 2012 ad tilli yiwet n tikli deg Tubirett ɣef 10t n ṣbeḥ.

Tikli-agi heggan-tt-id inelmaden n tesdawit n Tubirett (Muḥend Welḥaǧ ) akked d iselmaden n Tmaziɣt mgal rray i ṭfent tkadimiyin ɣef wayen yaɛnan aselmed n tmaziɣt. Rray-agi d win yerran tutlayt tamaziɣt ɣer rrif, ur d as-fkint ara azal akken i tefkant ama i tutlayt tunṣibt ( taɛrabt ) ama i tutlayin tibaraniyin yettwaseɣren di Lezzayer am tefransist akked teglizit.

Ma yella n muqel s udem unṣib, tamaziɣt d tutlayt TAƔELNAWT. Maca azal-is d asnaɣ (facultatif ) di tilawt; Win yebɣan ad tt-iɣer, wayeḍ fiḥel. Rnu ɣer-s ayen ur fkin ara amuskir id as-ilaqen i tutlayt tamaziɣt.

Ɣef waya tikli-agi ara ad d-yilin azekka d asuter n useqɛed n uẓayer ( statut ) n tutlayt tamaziɣt imi walan belli d nettat I yezwaren ɣef tutlayin nniḍen yettewaseɣren di Lezzayer acku d tutlayt tayemmatt n wegdud.