Tizi Wezzu: Aɣluy n tqenṭert tegla-d s tmettant n 3 n yimdanen akked 10 n imejraḥ

0
233

Deg iḍ n wass lḥed, ɣef 1t:30d , teɣli yiwet tqenṭert i d-yeglan s tmettant n sin yimdanen d umatu akked 10 n imejraḥ. Wis krad ikemmel yemmut iḍelli n letnayen di sbiṭar n Tizi wezzu.

Tiqenṭert-a yeɣlin teqqen iɣzer n Tala Imedran i d-yezgan di Taɣzut n Uharun, ɣef webrid n lwilaya uṭṭun 128, di tɣiwant n Tirmitin ɣer ɣiwant n Buɣni, ibeɛden s 20 kilumiter ɣef temdint n Tizi Wezzu.

Wid umi teḍra twaɣat-agi llan deg tkerrusin-nsen.
Γef leḥsab isallen i aɣ-d-yewḍen, tiqenṭert-agi tebna di tallit irumiyen, seg imiren ur tɛawed lebni.