Tullist – Ahdum i tekk-d sufella!

3
254

Akken i yedder i yemmut, yiwen ur yesli yes-s. Ahat ala nek, akked kenwi tura mi ara teɣrem ayen akka i d-uriɣ fell-as.

Yerna, am netta aṭṭas i yellan, lulen-d am kenwi akked nekkini, nnernan am nekni, ɣas ttrebga ahat temgarad maca ur tembaɛad ara; yessen am kenwi ayen yelhan d wayen n dir; i as-tsemed tmetti. Yettaḍṣa, yettru, yettnecraḥ akken i yesruy…

Maca kenwi ur t-tessinem ara, ɣas netta yessen-iken. Amek iken-yessen ? ur yelli d ayen iwaɛren, ula d netta yessen ad iɣer, yeqqar idlisen i d-tettarum. Di yal tikelt i deg ara isel tesufɣem-d adlis, ad yazzel ad t-id-yaɣ ɣas ɣlay. Yettmenyaf ad yeqqim melba lqut, ad yeqqim melba lqec, maca d awezɣi ad yeqqim melba adlis. Yeẓra belli učči neɣ lqec ur d-ttɣimin ara, wamag tamusni ala nettat ara d yeqqimen!

Ahat tebɣam ad teẓrem d anwat ? Isem-is ?

I wacu ? Yella wayen ara ibedlen ma teẓram d anwat? ur cukkeɣ !
Ussan-agi ineggura, yerfa. Ayen ? ur ẓriɣ ara, yugi ad iyi-d-yini. Maca cukkeɣ ɣef wacu i yerfa, neɣ ɣef wumi yerfa. Awen-d-iniɣ ? ugadeɣ ad yili mačči d ayen i cukkeɣ, daɣen ad as-tinim yetturar yis-neɣ, neɣ iḥetteb iman-is ! Ihi, fiḥel ma yella nniɣ-awen-d akk.

Di lqahwa mi qqimeɣ yid-s ṣebeḥ-a, iban-iyi-d am win ixaqen, nekk nniɣ-as ahat yennuɣ netta d temdakel-is, neɣ yesɛa aɣbel deg waxxam. Netta ziɣ d ayen nniḍen yakk i d-iserssen lxiq ɣef wul-is! Tikelt-a yaḥka-yi-d, yenna-yi-d:” ṣebḥa mi i d-ṣubbeɣ ɣer temdint, deg ufurgu sliɣ i yiwen, d mmis n tadart-iw maḥsub, yenna-yas i umdakel-is: “ayen tibɣuḍ-t teɣriḍ-t di tudert-ik, ad d-tezziḍ, ad d-tuɣaleḍ ɣer tektabt n leqran, kulci yella deg-s.”

Akka i as-yenna, dɣa nek tessenḍ-iyi lecɣal am wigi ur zmireɣ ara ad ṭfeɣ imi-w fell-asen, dɣa neṭqeɣ ɣer-s nniɣ-as:” s ani akka i tetedduḍ ?” yenna-yi-d:

-Ɣer tesdawit, ayen ?

-Acu i texedmeḍ di tesdawit?

-Iban d acu i xedmeɣ di tesdawit, qqareɣ

-Ayen i teqqareḍ?

Dɣa yeṭerḍeq d taḍṣa, nniɣ-as:

-D acu ik-id-iṣeḍṣen akka?

-Ttaḍṣaɣ ɣef usteqsi-inek

-Acu yuɣen akka asteqsi-inu ?

-Qqareɣ i wakken ad isineɣ!

-Ayen i tettnadiḍ tamusni di tesdawit, imifat tella deg tektabt n leqran?

Dɣa yefhem kulci, ibeddel wudem-is. Ur yufi ara yakk d acu ara i d-yerr.”
Ata wayen i t-isxaqen ass-a. ur fahmet ara d aqcic-agi i d-yemlal i t-isxaqen, ala! Aqcic-nni yesen-it d aqcic lɛali. Ayen it-isxaqen d axemmem am wagi, acḥal n ilmeẓyen i ttxemmimen akka ?

Ayen akk it-iserfan, d ayen i tettarum, ur t-yettaf ara deg wallaɣen n yimdanen! Ur t-ittwali ara di tudert n yimdanen n yal-as. Iwumi i tettarum ? Ayen i tettarum ? tḥekkum-d tiqsiḍin, teččebbiḥem deg wawalen…Lfayda ulac !
Lḥaṣul ur yuffi anwa ara yeseḍlem. D wid yettarun, neɣ d wid ur neqqar ara ? Di taddart d aḥellel i yettḥellil ilmeẓyen ad ɣren ungalen-nwen, ttagin-ten ! d acu i asent-xedmem dimi iken-ugin ?

Ula d nek yecekcem-iyi-d izi s aqarru. Bɣiɣ ad fehmeɣ ayen akka iḍerrun, d wayen ilaqen ad yeḍru ur d-yeḍri. dɣa yiwen wass deg waxxam n “yedles” Mulud At Mɛemmer, tella-d temzikent n yidlisen i d-yefɣen aseggas-agi di Lezzayer. Rziɣ ɣer-s, yid-i gliɣ idrimen, nniɣ-as limer ad afeɣ ungalen yelhan ad ten-id-aɣeɣ. mi wweḍeɣ, ad wen-d-iniɣ tidett kan, yezzi lɛeql-iw seg wannect-n n yedlisen i yellan, d amqqun! Maca d idlisen yuran s taɛrabt, d idlisen i d-ittmeslayen ɣef ddin; tudert n nbi, tudert n wid i as-d-izzin, akked wayen akk ixedmen inselmen…atg

S yen yezzi-d lɛeqel-iw, seg was-nni ur ɛawdeɣ ad zziɣ ɣer dinna!
Mi d-uɣaleɣ s axxam, deg webrid fehmeɣ ayen i iaxaq wemdakel-iw. Ufiɣ belli yejreḥ wul-is akken i d-yejreḥ wul-iw ass-nni. Ufiɣ belli mačči d kenwi i yeḍelmen, mačči d kenwi i d sebban n wayen iḍerrun, ziɣen tiyita i aɣ-iḥuzan meqeret, sufella i aɣ-d-tekka.

Amdakel-iw seg uxemmem n waṭas yehlek, ur itett ur ites, ur yeggan, ur d-yettaɣ ungalen, yefcel… Yebra i yifassen-is akken i d-berrun wiyaḍ i yir awal, ur yezmir ad ten-yejmeɛ. Kra kan n wussan, yemmut, yerna ur t-tessinem ara. Ayen tesnem seg-s ala ayen i awen-d-ḥkkiɣ tura.

Ɣas nekk akked kenwi ur nberru ara i yifassen-nneɣ, ad nkemmel amennuɣ maca …. Ula d iɛdawen ur berrun ara i yifassen-nsen, ma yella nekni nettwali-ten d iɛdawen-nneɣ, ḥṣut ula d nutni ttwalin-aɣ d iɛdawen-nsen…

Irnaten Murad

3 COMMENTS

  1. ttidett,ahdum i tekk-d sufella! itt ekkedd si tqubtin n lejjwama3 ara n venu si ssurddiyen nne& i wehdum nne&!wid i& yu&allen di rebbiten yerna nesmehsisasen akken a& mllen awal rebbi nutni ula d win n vnadem ur t fhimen.ihi deg nne& kkan i tella tyita d lum,macci fellasen.

  2. ttidett,ahdum i tekk-d sufella! itt ekkedd si tqubtin n lejjwama3 ara n venu si ssurddiyen nne& i wehdum nne&!wid i& yu&allen di rebbiten yerna nesmehsisasen akken a& mllen awal rebbi nutni ula d win n vnadem ur t fhimen.ihi deg nne& kkan i tella tyita d lum,macci fellasen.

  3. ttidett,ahdum i tekk-d sufella! itt ekkedd si tqubtin n lejjwama3 ara n venu si ssurddiyen nne& i wehdum nne&!wid i& yu&allen di rebbiten yerna nesmehsisasen akken a& mllen awal rebbi nutni ula d win n vnadem ur t fhimen.ihi deg nne& kkan i tella tyita d lum,macci fellasen.

Comments are closed.