Anda-t wabrid ay abrid ?

6
243

Win yekren ɣer wayeḍ ad as-yini:“Wellah ar d bab n wawal, ḥaca taqbaylit i yellan deg iles-is”.

Wagi d aqbayli is-yennan akka i weqbayli-nniḍen, ur yelli ara d abarrani. Limmer d abarrani is-yennan akka i weqbayli, nezmer ahat ad ncuf aqendur-nneɣ ad nzux, maca, dagi, d aqbayli is-yennan akka i weqbayli, ɣef ayagi ur d-yettili zzux ur d-yettili usfenṭez. “Anwi ikem-icekren a tislit? D nnana teḥder xalti!”.

Yiwen ibennu wayeḍ yetthudu. Aqbayli si zzman aqbur yeččur d tiyerwas, yugad ad d-yini: “Nek d aqbayli.” Ɣas ma yenna-d “Nek d aqbayli” ur t-id-yeqqar ara s werfad uqarru, ad t-id-yini kan s leḥya.

Aqbayli warǧin yeṭṭif adabu, xas ma tikwal yekka deg-s maca warǧin yessečč teqbaylit-is. Aqbayli mi ara yili weḥdes kan i d-yeqqar “Nek d aqbayli”, maca ass i deg yessaweḍ ɣer ukarsi yettetḥi s tnekkit-is. Ayagi sebba-s d ajenṭaḍ, d netta i as-yessekcemen karuh n yiman acḥal n leqrun uya.

Amaziɣ, si zman i deg hedren lewḥuc ur yerfid imru akken ad yaru s tutlayt-is: Yura s tegrigit, yura s tlaṭinit, yura s taɛrabt, yura s teglizit, yura s tefransist maca warǧin yura s teqbaylit.

Aqbayli yennuɣ ɣef aṭas n tikta: yennuɣ ɣef tugdut, yennuɣ ɣef timunnent n tmurt, yennuɣ ɣef izerfan, yennuɣ ɣef ddin, yennuɣ mgal tamuḥqranit; maca warǧin yennuɣ ɣef wayen akken yellan d lsas : “Taqbaylit-is”. Taqbaylit, dagi, mači kan d tutlayt.

Taqbaylit dagi tɛedda akin i weswir n tutlayt, d ayen akken is-yefkan ṣṣifa i weqbayli d taqbaylit akken ad yili d “Amdan”, akken ad yili d “Netta” s timmad-is, ad yidir am akken ttidiren yegduden-nniḍen, d ilelli.

Ɣas ma kren-d kra nudan ɣef teqbaylit, maca llan aṭas n wid iten-yettruẓun. Win yekkaten aqbayli, xas ma ur yelli d aqbayli maca tiyita-s tella-d s weqbayli.

Aqbayli yesɛa tismin: yesɛa tismin-nni yelhan, maca ugaren-tent tid-nni n dir. Aɛdaw-is yis-sent is-yufa abrid, yeẓra-t belli d win yettasmen ɣef gma-s, d win yeddukulen aked gma-s di cedda, maca yettnaɣ yid-s di talwit.

Aɛdaw-is d win ifehmen tikli-s, tikta-s, yefhem daɣen inzi-nni i d-yeqqaren : “Ur ḥemleɣ gma, ur ḥemleɣ win ara t-yennalen”. Di talwit d iɛdawen, di cedda d atmaten. Akka i d aqbayli. D acu kan, i wakken ad yebnu taqbaylit-is, aqbayli ilaq ad yeddukel aked gma-s di talwit, acku di talwit i nezmer ad nebnu ayen akken ihudden. Maca imi, di talwit, aqbayli yezga d aɛdaw n weqbayli, taqbaylit warǧin tebni.

Aqbayli, kra n tikelt i deg ara yaweḍ s ajmam ad yaf tenɣel, warǧin yewweḍ ɣer teɛwint yeswa-d am netta am yegduden-nniḍen. Ahat d ddaɛwessu, neɣ ahat d yir tiṭ is-yesxarben tamuɣli-s. Si zman n zman akka i teḍra yid-s, yessukkus-d ur yettɣelit, ikerrez ur d-yettacar ikufan, ayen i d-yemger ɛebban-t wiyaḍ.

D acu d sebba n wayagi? Anda-t wugur? Acuɣer teɛwej tikli-s? Tiririt ɣef isteqsiyen-agi ur cukkeɣ ara teshel. Ilaq ad nuɣal ɣer uẓar n wugur, ilaq unadi deg waktayen n teqbaylit aked weqbayli …

ad ikemmel…

Sɣur Mucen

6 COMMENTS

  1. tiririt &ef usteqsi nek,d’asteqsi niden!d’acu yes3a uqvayli at yevnu nig uxxam is?i&erfan venun timura n’sen,nekkwni d’ixxamen kkan i& dd issahen,arnu tineggura yaggi n rnadd lejjwama3 i yeqqaray nne&.ttaggi i tilawt n uqvayli ar as-a!akka i llan wudayen waqvel ad se3un tamurt,segmi se3an israel,m yaeqallen d’atmaten!

    • D tidet i d-teniḍ a winnat, nerna-d leğwameε ar iqarray-nneγ, ammer meqqar s teqvaylit iγ-id-ttmeslayen « iγ-id-ttednen » deg iγervazen tarwa-nneγ rebban-tt-id mgal-nneγ, dayen yeṭṭef-aγ udavu s wacaren-is yegr-aγ ar tessirt a γ-yeẓed, di yal tama zzin-aγ-d iγuraf. Maca qqaren lvaṭṭen ur yettdum ara, yiwen wass ad yeγli, ass-nni avrid-nneγ a t-nwali.

  2. tiririt &ef usteqsi nek,d’asteqsi niden!d’acu yes3a uqvayli at yevnu nig uxxam is?i&erfan venun timura n’sen,nekkwni d’ixxamen kkan i& dd issahen,arnu tineggura yaggi n rnadd lejjwama3 i yeqqaray nne&.ttaggi i tilawt n uqvayli ar as-a!akka i llan wudayen waqvel ad se3un tamurt,segmi se3an israel,m yaeqallen d’atmaten!

    • D tidet i d-teniḍ a winnat, nerna-d leğwameε ar iqarray-nneγ, ammer meqqar s teqvaylit iγ-id-ttmeslayen « iγ-id-ttednen » deg iγervazen tarwa-nneγ rebban-tt-id mgal-nneγ, dayen yeṭṭef-aγ udavu s wacaren-is yegr-aγ ar tessirt a γ-yeẓed, di yal tama zzin-aγ-d iγuraf. Maca qqaren lvaṭṭen ur yettdum ara, yiwen wass ad yeγli, ass-nni avrid-nneγ a t-nwali.

  3. tiririt &ef usteqsi nek,d’asteqsi niden!d’acu yes3a uqvayli at yevnu nig uxxam is?i&erfan venun timura n’sen,nekkwni d’ixxamen kkan i& dd issahen,arnu tineggura yaggi n rnadd lejjwama3 i yeqqaray nne&.ttaggi i tilawt n uqvayli ar as-a!akka i llan wudayen waqvel ad se3un tamurt,segmi se3an israel,m yaeqallen d’atmaten!

    • D tidet i d-teniḍ a winnat, nerna-d leğwameε ar iqarray-nneγ, ammer meqqar s teqvaylit iγ-id-ttmeslayen « iγ-id-ttednen » deg iγervazen tarwa-nneγ rebban-tt-id mgal-nneγ, dayen yeṭṭef-aγ udavu s wacaren-is yegr-aγ ar tessirt a γ-yeẓed, di yal tama zzin-aγ-d iγuraf. Maca qqaren lvaṭṭen ur yettdum ara, yiwen wass ad yeγli, ass-nni avrid-nneγ a t-nwali.

Comments are closed.