Azekka

3
323

Aṭas n Igawawen i mazal ssaramen azekka d yimal ilhan i Llezzayer. Tiṭ nsen tezga γures yerna qqaren as “tamurt nneγ”. D tamurt nsen xas akken tugi ten imi tameslayt nsen d udles nsen terra ten di ṭṭaref ugar n 50 issegwassen aya. Xas akken ur ttwaḥsaven ara. Ddren kan d imwunas. Ddan kan d iqeffafen ar wanida ur ttwaârden ur ttwanecden.

Gren iman nsen deg ikavaren yuli ṣdad d tγamalt assa. Wid nni iγilen nsen, wid nni iγilen ad ḥarven γef izarfan nsen. Msakit mazal iten d nnya. Atnin waḥlen ḥeslen ur ufin amek ara d-snesren. Acku win tcud tikta ar kra, tenta tagust is anda ived. Ttwaṣekrent ur nenjvadent tjebbadin d tgeḍmin i t-yurzen anda isenned.

Nek riγ as iniγ a gma! Hemma! Aki, ttxilek send ad tegrirveḍ. Uγal-d s axxam ik a nemyuṭaf afus imi nemyeḥwajj! Yak d atmaten i nella? Di tegmatt kan i d-ttlal tezmert.

Imḍebren n umussu n uzarugt i tmurt xas kan nutni qqaren as afriman, ssawlen-d macci d tikelt ar tdukli. Aselway n unavaḍ d ineγlafen is kif kif. Ldin urawen nsen i kra n Ugawa inwan ayen ilhan i tmurt nneγ, i teqvaylit imi d nutenti iγ isduklen, d nutenti iγ ijjan nettemyili imi yiwen nneγ ak.

Tura tadukli macci d ayen n diri imi tessewfay iγalen, maca amennuγ nneγ ad ikemmel ulamma mazal kra n Igawawen ur ddin ara deg uvrid nneγ. Ssegran taqejjirt, γilen ḥarcen maca nutni ggran kan. Tejja ten tmacint imi zeglen-tt s lemâemda ass mi t-âedda. Deg umaḍal d tidersiyin   i gan imennuγen issufγen ama tagrawla tafransist n 1789 ama d tin Marikan di 1776. Ula d tin n Llezzayer di 1954 ṭaqa n medden di Llezzayer s umata tugi ṭṭrad xas akken ddren ddaw uḍar urumi. Almi tekker tuγ tmes i d-kkren gren-d afus ula d nutni. Xas akken llan-d diγen igumiyen iddan d Fafa jjan atmaten nsen.

Ihi, ayen rriγ ad t-iniγ i wid mi d-tella gar wallen tlelli n tmurt Igawawen, ur ttayset ara ma illa twalam wiyaḍ ugin-tt. Medden d tirni ur tt-refden ara. Akka i d-teḍra anda nniḍen, akka d-teḍra diγen γur neγ iḍelli. Assa gar aneγ yiwen izeddem, wayeḍ ismentag d wiyaḍ qqimen kan ssaḥmawen. Ttrajjun ad walin dacu ara d-yellin. Ẓeẓẓinen amennuγ nneγ d tikli nneγ ar zdat am yiṭij. Maca urawen nneγ ldin imi neẓra macci d yiwet n taluft id-ḍran yid neγ, macci d yiwen ukellex diγen i izrin γef medden am zaylal d-ittajjan terẓeg, tuzma d ulummu. Anect-a d iḍelli. Nekni nezzi ar yimal, ar uzekka. Acku azekka nevγa-t ad yili s wudem nniḍen, s wanil nniḍen. Ara t-nvennu assa u nesrus tivlaḍin yiwet yiwet: ama d ismeγret ama d anay amaynut d takarḍa n tnekkit d wayen nniḍen ara d-yasen.

Azekka ugawa rriγ-t d win usirem d tegmatt. D win ara iγ irren a neddu d tmura i irevḥen d tid iqudren amdan d tγerma-s. A win yufan a neddu d wid iγ yifen macci d wid i nif.

 

3 COMMENTS

  1. akken azzekka ur yettili yara d’azekka,tlaq tdukli tazddgant ara igen tagmatt ger iqvayliyen merra.macci wa dazelmad wa d’ayfus,wa dazzuggagh….wa d’azegzaw dgha dayen tehfa.ayen ghur aran teddu yugar tasertit,yugar ikavaren.immir mi nebbwedh gher tleli,yal yiwen deg negh d’azerf is ad yesvegh iman is akken is yehwa!

  2. akken azzekka ur yettili yara d’azekka,tlaq tdukli tazddgant ara igen tagmatt ger iqvayliyen merra.macci wa dazelmad wa d’ayfus,wa dazzuggagh….wa d’azegzaw dgha dayen tehfa.ayen ghur aran teddu yugar tasertit,yugar ikavaren.immir mi nebbwedh gher tleli,yal yiwen deg negh d’azerf is ad yesvegh iman is akken is yehwa!

  3. akken azzekka ur yettili yara d’azekka,tlaq tdukli tazddgant ara igen tagmatt ger iqvayliyen merra.macci wa dazelmad wa d’ayfus,wa dazzuggagh….wa d’azegzaw dgha dayen tehfa.ayen ghur aran teddu yugar tasertit,yugar ikavaren.immir mi nebbwedh gher tleli,yal yiwen deg negh d’azerf is ad yesvegh iman is akken is yehwa!

Comments are closed.