Tugtut Tazwawt Tuklal Tagduda

0
307
taddart
taddart

(Tabrat sɣur Akli Azwaw) Tugdut di tmurt-nneɣ mačči n wass-a. Tessenta iẓuran-is di yal taddart.Tugtut tazwawt ur tt-d-newwi ara si kra n tmurt nniḍen.

Tugdut-nneɣ uran fell-as ula d imusnawen ur nelli d Izwawen. Amedya: Hanoteau et Letourneux.

Tura neẓra agraw n taddart (tajmaɛt) ur yesɛi ara azal i yesɛa zik-nni. Ifransiwen kksen-as afud, sbeddayen asmi llan ɣur-neɣ aqerruy n taddart i sen-yettawin isalen ɣef ayen iḍerrun deg-s. Seg wasmi i teffeɣ Fransa, adabu n Dzayer yettkemmil deg usenger n tugtut tazwawt.

Agraw n taddart yessefk ad yesɛu azal am zik-nni. D acu kan yessefk a nẓer tameddurt tura mačči am tin n  zik. Agraw n taddart yessefk ad yeddu d wakud atrar n wass-a. Yessefk daɣen ad yali ɣer tɣiwanin, ad yali ɣer uwanek azwaw, ma nessaweḍ nesbedd-it kra n wass.

Tugtut Tazwawt Tuklal Tagduda!