Monthly Archives: Furar, 2016

Ass n tutlayt tayemat di Marsay

MARSAY (Tamurt) - Ass n lḥedd 21 furar ɣef 2 tamert (heures), Tidukla Fransa –tamurt Taqvaylit (AFK) they-ad yiwet n temlilit deg tzeqqa n 47 rue de la Joliette, i leqdič adelsan yeεnan tullayt tayemmat Taqvaylit.

Imal n tezwawt attan deg ifassen n Izwawen

Tuget n yeqbayliyen (izwawen) ass-a, ẓran d acu i d-heggan izayriyen i tezwawt (teqbaylit) seg wass mi yebda umennuɣ akk d umnekcam afransi. Uqbel ad tefru lgirra, adabu azayri ira ad ibeddel tamurt-nneɣ a tt-yerr d taɛrabt-tineslemt, tebɣa neɣ ur tebɣi. Izwawen zemren kan ad idiren di tmurt-nsen ma yella qeblen ad uɣalen d wiyaḍ, ma ulac wa a t-nɣen, wa a t-ḥebsen, wa a t-nfun alamma wwḍen s iswi nsen anida ur d-igerri ubziz seg wayen ittusemman d amaziɣ
- Advertisment -

Most Read