Daily Archives: Ibr 11, 2016

Lhadi si tcita ar ltrakt

Seg assmi is-fkan amkan, imi iqdec ayen din fell-asen, u rran-t d aneγlaf zaâma issufeγ-d aciwen ar Iqvayliyen. Si zik iqeddec mgal tamurt d umennuγ nneγ assmi illa d anemhal n uxxam n udles n Tizi Wezzu maca imiren s usqizev d uceyyet kan I Butef. D amedya, yuqem taḥemla n tafranin i Butef, ittiki ak deg irmuden idelsanen d wAâraven. Maca tineggura yagi ssarkin t-id deg neγ dγa izga inebbec deg neγ. Am uqjun umi tefkiḍ taleqqimt ad inteḍ ar ijufar ik u izmer ad immet fell-ak. Diγen netta, Lhadi, ad immet akken ad iḥami γef wid is d-ittḍeggiren tileqmatin, it iseccayen. Akka i d yir aγrum, war tirrugza. Amek ihi issaweḍ vu-tcita n yiḍelli ar ltrakt issebruzzuaâ i medden di Tizi assa?
- Advertisment -

Most Read