Lhadi si tcita ar ltrakt

0
276
Lhadi
Lhadi

Seg assmi is-fkan amkan, imi iqdec ayen din fell-asen, u rran-t d aneγlaf zaâma issufeγ-d aciwen ar Iqvayliyen. Si zik iqeddec mgal tamurt d umennuγ nneγ assmi illa d anemhal n uxxam n udles n Tizi Wezzu maca imiren s usqizev d uceyyet kan I Butef. D amedya, yuqem taḥemla n tafranin i Butef, ittiki ak deg irmuden idelsanen d wAâraven. Maca tineggura yagi ssarkin t-id deg neγ dγa izga inebbec deg neγ. Am uqjun umi tefkiḍ taleqqimt ad inteḍ ar ijufar ik u izmer ad immet fell-ak. Diγen netta, Lhadi, ad immet akken ad iḥami γef wid is d-ittḍeggiren tileqmatin, it iseccayen. Akka i d yir aγrum, war tirrugza. Amek ihi issaweḍ vu-tcita n yiḍelli ar ltrakt issebruzzuaâ i medden di Tizi assa?

Ayen tura iγ iγaḍ lḥal imi yuγal Lhadi d aḥarki ugar n Sellal neγ Uyaḥya? Sin agi ineggura vanen ur nerjji seg sen kra. Uyaḥya seg assmi ivda tasartit d tcita deg fus. Sellal kif kif. Maca Lhadi illa d yiwen gar aneγ. Illa d ameγnas d imdebber deg ukavar n RCD. Illa d Aqvayli d uzgen! D argaz gar irgazen nneγ. Cfiγ as di Micli assmi illa boycott n llakul di 94 ur ijji tiγmart akken ad iqenaâ medden ad ṭfen tarwa nsen deg ixxamen nsen akken ur neffeccel ara. Illa d acu ara tezreḍ! Assmi ikfa lvut gar tarvaât n RCD yusssa-d daγen ar Micli xas akken FFS mazal it yugi tuγalin ar lakul maca imiren d tugdut i tt yuraren wa iγil akka i ilaq wa iγil akken nniḍen. Kra kan iṭṭaxer si RCD ivda itteḥnunuf ar Butef u seg imiren ur ikkir. Ikna i levda. Aḥlil!

Tamara ur ten terri ara iqeddacen agi ak udavu ameḥrus n Llezzayer ittwasnen s KDS. Aṭas ayagi id-nulfan γur neγ, yak ula d Maâtub yuder iten-id assmi is inna deg yiwet si tezlatin ines « Iqvayliyen n sservis vuddeγ asen ttifis ». Seg assmi ifra ṭṭrad mgal d Fransa di 1962 frurin-d wid ifkan afus seg atmaten nsen akken ad d-ḥellin kra i yiman nsen. Jjujgen iḥarkiyen imaynuten.

Ma d nekni, ama d wid i γef nevna ama d wid i γef ur nevni ara, nefka asen lwi macci d kra. Nunef asen ssrewten akken isen ihwa am akken d azref nsen ad ssexnunsen iseγ nneγ, am akken tefka asen tegnitt ad qqejmen deg ayla nneγ. Netta ayen nni ur illi d azref ur illi d tugdut. Win izzenzen gma-s win ifkan afus di tmurt is ur izmir ara ad d-yinni zemraγ ad uqmaγ akka imi d nekni d igdudan u nettqader izerfan n medden. Wagi d akellex. Dagi neγleḍ u aql aγ assa ara nettxellis akken ma nella tiwaγiyin n kra seg nneγ. Macci d avrid macci d taqvaylit.

Mack Ait Aoudia