Daily Archives: Ibr 29, 2016

Atentin gar ifassen n Vuâziz d Ferḥat

Akken itent ira i zrint temsal di 20 di yevrir 2016 di temdinin n Teqvaylit. Akken itent ivγa id-ḍrant ama di Tizi anda illa netta ama di vgayet d Tuvirett. Akken itent issudes id-zgant ama d aneḥdur n medden ama d ṭaqa nsen deg ivardan. Akken itent yurga id-fγent xas akken aṭas ur numin ar tura. Akken imenna i d-ewweḍ imi fkan as-d udem medden, rran-d awal i teγri nsen netta d Ferḥat. Iceqqeq uγlaγal n timmunent deg durar n tmurt Ugawa. Ferḥat gemmaḍ-in Vuâziz gemmaḍ-a. Amzun d tirga deg zal qayli acku, nek s timmad-iw, ur γileγ ad as ḥedreγ i wanect-a xas akken d isseggassen ayagi d nek ttmeslayeγ u ttaruγ γef uzarug neγ timmunent i tmurt nneγ.
- Advertisment -

Most Read