Arim, Maggu 29, 2023

Daily Archives: Ibr 26, 2016

Tafranin di Marikan

Ara d-teddunt tafranin di Marikan, tamurt Iwunak Idduklen. Obama ikfa sin imandaten ines. Akken ittwaru di tmenḍawt ur izmir ara ad d-ived i tikkelt tis qrad. Dγa sin ikuvar imeqranen n tmurt Democrate, amagday, ak d Republican, agdudan, ara ttuqimen timzezilt akken ad d-svedden yiwen ugensas, ara yilin d udem nsen. Akavar agdudan d win n Obama, d win imalen akka cwiṭ ar uzelmaḍ xas akken izelmaḍen n Marikan amzun lleγẓamen imi ur zzelmḍen ara aṭas. Maca am akka. Ma d akavar a agdudan n at uyeffus, d wid umi tmal tmuγli ar uyeffus ama di tdamsa ama di tmetti d tikli-is s umata. D iquranen.
- Advertisment -

Most Read