Tafranin di Marikan

3
276

Ara d-teddunt tafranin di Marikan, tamurt Iwunak Idduklen. Obama ikfa sin imandaten ines. Akken ittwaru di tmenḍawt ur izmir ara ad d-ived i tikkelt tis qrad. Dγa sin ikuvar imeqranen n tmurt Democrate, amagday, ak d Republican, agdudan, ara ttuqimen timzezilt akken ad d-svedden yiwen ugensas, ara yilin d udem nsen. Akavar agdudan d win n Obama, d win imalen akka cwiṭ ar uzelmaḍ xas akken izelmaḍen n Marikan amzun lleγẓamen imi ur zzelmḍen ara aṭas. Maca am akka. Ma d akavar a agdudan n at uyeffus, d wid umi tmal tmuγli ar uyeffus ama di tdamsa ama di tmetti d tikli-is s umata. D iquranen.

Di tama n igdudanen qqimen-d sin n imazwaren. Hillary Clinton, tameṭṭut n Bill Clinton illan yagi d aselway n tmurt, ak d Bernie Sanders asinatur n uwanek n Vermont. Bernie imal ugar n Hillary ar uzelmaḍ u ara issawal ar tegrawla. Maca ara assa d Hillary i izwaren imi terveḥ tafranin n usveddi neγ n ufran umazwar deg aṭas iwunak. Iwunak γur sen inesmugal u nutni ara i  ifarnen win ara d-iveden, amazwar ukavar ar tefranin tiselwayin di nujember. Akka i d anagraw ikavaren di Marikan.

Di tama tayeffust, ar ukavar agdudan neγ akken ittwassen s teglizit GOP (Grand Old Party) iqqim-ed Donald Trump adaḥduḥ ak d Ted Cruz. Musa lḥajj lḥajj Musa. I sin yiwen yixef nsen: ddin neγ asγan, leslaḥ, asemẓi n udavu, lgirrat mgal kra n win i ten yugin, atg. Xarttum macci d ayen issefraḥen. D tikta tizikanin, d timuγliwin isedḍen i ten iccuren. Ula d akeswaḥ nni n John Kasich i ten id-iṭṭafaren s deffir yiwen-is ula d netta.

Xarttum ad d-qqimen kan sin imazwaren n sin ikavaren imeqranen ar taframin n nujember. Win irevḥen ad iṭṭef adavu u ad ikcem ar uxxam amellal ar yennayer i manda n 4 issegassen. Amahil uselway n Marikan macci d ayen fessusen imi amaḍal d turni ad ezzi γur-es, ad t-imuqel u myal yiwen dacu ara issuter deg-s, dacu ara issirem γur es.

 

3 COMMENTS

  1. Azul fellawen ay ineghmassen n tamurt.info
    Leqdic n wen yuklal leqdar. Tanmirt ttamuqrant tettveginmagh-d belli taqvaylit tezmar attili tt-utlayt n tira. Maca, vighigh ad gregh tamawt af kra isekkilen ud yettvanen ara deg idhrissen id ttarum yessiw3iren tighrin n kra n Walwalen. Ma yella wamek ara s-dafem tifrat. Tanmirt s tusda

  2. Azul fellawen ay ineghmassen n tamurt.info
    Leqdic n wen yuklal leqdar. Tanmirt ttamuqrant tettveginmagh-d belli taqvaylit tezmar attili tt-utlayt n tira. Maca, vighigh ad gregh tamawt af kra isekkilen ud yettvanen ara deg idhrissen id ttarum yessiw3iren tighrin n kra n Walwalen. Ma yella wamek ara s-dafem tifrat. Tanmirt s tusda

  3. Azul fellawen ay ineghmassen n tamurt.info
    Leqdic n wen yuklal leqdar. Tanmirt ttamuqrant tettveginmagh-d belli taqvaylit tezmar attili tt-utlayt n tira. Maca, vighigh ad gregh tamawt af kra isekkilen ud yettvanen ara deg idhrissen id ttarum yessiw3iren tighrin n kra n Walwalen. Ma yella wamek ara s-dafem tifrat. Tanmirt s tusda

Comments are closed.