Daily Archives: Mag 28, 2016

Yundi yasen Sellal

Ikker uhetwil, tekker ṭanṭana almi iγ iffeγ laaqel u meccen wulawen n Iqvayliyen, seld iḍelli, seg mi nwala Yidir d Umengellat kkaten afus i Sellal. Tenhez tmurt, inhez uẓeḍḍa n internet d iẓeḍwan imettiyen am Facebook. Maca tikwal ay atmaten, am akken i t-id inna uselway n Unavaḍ aqvayli uaaḍil deg walγu id-issufeγ ilmend n wanect-a, ilaq aγ a neṭṭef cwiṭ iman nneγ u nuqem amrar d ẓẓerv i wurfan nneγ akken ur aγ iγelli ara uqelmun s iḍaren.
- Advertisment -

Most Read