Monthly Archives: Yunyu, 2016

Am arrezg i Maâtub ur asen nneḥdir

Ulac avrid afessas s win izmer umdan ad yaru asemmekti neγ tajmilt γef unaẓur nneγ amuqran, Maâtub Lwennas. Myal tikelt iqemmeḍ wul di teγlaf-is. Ittquddur wudem amzun iwwet it ssawraγ. Am akken mazal nugi tamettant ines. Ur tt neqvil ara. Am akken ẓẓayet tegnitt aṭas aṭas imi ulac it gar aneγ. Ar assa n wussan, 18 d assegas ayagi, mazal nettcedhi deg-s, nectaq it am wid illuẓen ccahwan kra almi sseqḍen. Aṭas a yagi tura, wid illulen asseggas i γef immut mden u ewwden d irgazen assa ma d nekni aql-aγ am igujilen deg-akken it nejjem.

14 di yunyu, ass n uγlan aqvayli

Ulac aγref izdin lqed-is deg umaḍal ur nesâi ass aγelnaw, ass n usmekti di kra n tedyant d-iḍran deg umezruy ines. Ass n uγlan, ar kra d ass n zzux, d ass i deg ikker ugdud ad d-iḥud ayla-s neγ tamurt-is. Ar kra nniḍen d ass i deg d-ḥellan kra n tmurt nniḍen, kra n wakal nniḍen. Xarttum myal yiwen issali kra uzemz d ass amuqran gar wussan. Ittuqim as azal d kra n tmeγra d lficta sya-u-sya.

Ẓeddam ḥeggas

Tagara yagi kra n Iqvayliyen ttemyuzzamen γef kra n "teynatin id-innulfan tineggura yagi". γur-sen tveddel tegnitt, veddlen medden. Macci d Taqvaylit ak! Win iten iḍefren deg awal inγec iten-id as-d-inin d akken "d ayen tekfa leḥya, ikfa uqader. Amγar ittwarkeḍ u ilmeẓyen assa myal yiwen seg sen ijebbed, ikkat i yiman-is. Ala nnfaâ nsen ittwalin. D ẓeddam ḥeggas anda terriḍ anda teddiḍ. "Tikli ihi tuγal d tazla, asurif yuγal d sin. Tikkemmict tuγal d uraw. Tardast tuγal d iγil. Ikfa uktili tekfa ceḥḥa. Asefsed d uḍegger snen-as tikli warrac nneγ u yiwen ur ten ituha."

Tturaren tiqqar, nekni nettnezzih

Am zik am tura, am tura neγ am uzekka tugdut i wAâraven am jenjjar i tiṭ. Kkren-d, mden gar tmuγliwin yuraden, ittusseyqen s tneslemt. D Rebbi kan umi fkan tazmert d uvrid. D netta kan i izemren i tihin d tagi, id-innan tagi d tigi, d netta i d yiwen i d waṭas. Amzun am akken nutni ur zmiren i kra ur ssinen kra. Irra ten usγan nsen am iâivanen.
- Advertisment -

Most Read