Tturaren tiqqar, nekni nettnezzih

0
384
Tturaren tiqqar, nekni nettnezzih
Tturaren tiqqar, nekni nettnezzih

Am zik am tura, am tura neγ am uzekka tugdut i wAâraven am jenjjar i tiṭ. Kkren-d, mden gar tmuγliwin yuraden, ittusseyqen s tneslemt. D Rebbi kan umi fkan tazmert d uvrid. D netta kan i izemren i tihin d tagi, id-innan tagi d tigi, d netta i d yiwen i d waṭas. Amzun am akken nutni ur zmiren i kra ur ssinen kra. Irra ten usγan nsen am iâivanen.

Maca mi ara tesselleḍ i tigi si temẓi, ar temγar ad lluγent tlufa gar wallen-ik. Kra ara d-ikken sennig-sen ad t-wallin d asawen, d ayen umi ur zmiren. Diγen netta ayen akka ak ara iḍerrun di tqacuct uwanek n Llezzayer unfen-as, jjan-t kan i Rebbi. Ma d wid iṭṭfen adavu, kkes-asen kan Iqvayliyen deg uvrid ayen nniḍen fessus fell-asen.

Akka ihi imsevḍan d iderma, d tirebbuâa. Amzun d kra n wurar ara uraren. Kra ttγimin da kra nniḍen akk-in. Wa ijebbed akka wayeḍ ijjebbed akk-in. Myal yiwen dacu ara iḥwes, dacu ara iqejjem. Am yiḍan izzin i yiγes. Seg Assmi teffeγ Fransa, d tmurt vḍan-tt, ccan-tt. Rram-tt d ayla nsen, d taferka nsen, d akal nsen ur d-ḥellan. Ur d-cliggen deg imeγvan ur d-cqin deg uẓawali. Wanag tugdut d izerfan n umdan neγ tatrart d iγevlan n Iqvayliyen kan. Nutni a wid ufella a wid n wedda ur d-rrin tigi ar gar wallen nsen.

Tineggura yagi mi akka yuγal uqejmuṛ n uselway nsen – ar’aten iccen –  d amurḍus, iselqaf,  ivda ṭṭvel d wurar. At usammer gemmaḍ-in at utaram gemmaḍ-a. Wid iḥnunfen ar Butef akka, wid ixnunsen ar Tufiq akk-in. Adrum n Ujda d win ijiniṛalen. Kra din d aḥwas n tyeggirt u kra din mgal aγref d wayen i t-inefâen. Ihi wa ittaṭaf afus i wa, wa issextutus mgal wihin. Assmi ara teddez tevrez ad mtawan amek ara farsen tazrivt gar asen. Acku ar tagara ad uγalen ad myaâqalen d atmaten.

Ma d Iqvayliyen ara ttnezzihen. Amzun dhan ur zhin. Afus γef leḥnak, imi ildi, anyir ikres, vaten. vaten u xaqen acku aâyan deg sent. Aâyan di texnanasin d tkerkas n wid icudden tamurt n Llezzayer ar tcuḍaḍ nsen. Acku Iqvayliyen ẓran tixnanasin n wAâraven ur sâint ara tagara imi tettwaẓẓa twekka deg iqerray nsen. Maca assa, ayen d-ittarran asirem, d tikin n Uqvayli u d ttvut ines d akken imal, azekka ines d win n tarwa-s atnin di timmunent n tmurt-is, di Taqvaylit. D tagi kan i Taqvaylit!

Mack Ait Aoudia