14 di yunyu, ass n uγlan aqvayli

0
668

Ulac aγref izdin lqed-is deg umaḍal ur nesâi ass aγelnaw, ass n usmekti di kra n tedyant d-iḍran deg umezruy ines. Ass n uγlan, ar kra d ass n zzux, d ass i deg ikker ugdud ad d-iḥud ayla-s neγ tamurt-is. Ar kra nniḍen d ass i deg d-ḥellan kra n tmurt nniḍen, kra n wakal nniḍen. Xarttum myal yiwen issali kra uzemz d ass amuqran gar wussan. Ittuqim as azal d kra n tmeγra d lficta sya-u-sya.

Aγref aqvayli macci di izmaz n wussan imeqranen i deg ixus. Deg umezruy nneγ aγezfan llan-d aṭas n wussan sway-es ara izzux umdan. Wa necfa-as wa nettut. Maca tineggura yagi, deg umezruy atrar, ufrarent-ed tektiwin timaynutin iγ d-erran asirem d yiseγ. Tiktiwin agi ssawḍent aγ ar usali n unavaḍ uâḍil aqvayli di 2010. D netta ihi, γef uqerruy is mas Ferḥat At Sâid, id-isemlen ass n 14 di yunyu d ass n uγlan aqvayli. I usemekti, 14 di yunyu d assen assmi d-lla tikli n Iqvayliyen ar Llezzayer tamaneγt di 2001, di tefsut taverkant. D leârac n tmurt id-issawalen γur-es dγa erran asen-d medden awal. Ugar n umelyun n yixef i iddan γef Llezzayer xas ur d-wwin kra.

Ass n 14 di yunyu d ass n yiseγ, d ass i γef nedda γef tmaneγt n tmurt iγ iharsen, n tmurt i nγil d ayla nneγ imiren. D ass ifkan anzi ar wussan n 1522 assmi ddan Iqvayliyen γef Llezzayer ar idisan n Sidi Ḥmed Ulqaḍi. Si 1522 ar 1528 d nutni i iṭṭfen Llezzayer u rran Iṭarkiyen ar tekwatt xas qudren ten. Maca ass n 14 di yunyu 2001 d ass n tmerẓa n tugdi, d ass n tnekra d udwawi. D ass n uzday n lqed. D anect agi ak i γef yuγal uzemz n 14 di yunyu d ass n uγlan aqvayli.

Aselway n unavaḍ uâḍil aqvayli mas Ferḥat At Sâid d uselway n umussu afraniman i teqvaylit mas Vâziz Ucebbii, ssawlen-d akken ass n 14 di yunyu id-iteddun ad ssalin Iqvayliyen, anda vγun llan anda vγun zedγen, anay aqvayli s igenni akken ad iṛefṛef i waḍu, ad ibbuḥri, ad t walin medden u teḥsun d aqvayli.