I Zedek Mulud

6
348
Zedek Mulud

Azul fell-ak Zedek Mulud, Mbeɛd mi sliɣ i taɣect-ik tamaynut i d-tɣennaḍ deg yiwen ubaraz (concert), anda i tɛerḍed ad d-tefkeḍ s ttawil n ccna liḥala n ugdud Aqbayli, walaɣ tettxemmimeḍ d akken yal yiwen anida yerra aqerruy-is, yiwen ur d-yeclig di teqbaylit akked udlis Aqbayli. Nekk s ttawil n yizen agi, bɣiɣ ad k-d-beggneɣ, ɣas ulamma ur ttwaḥettemeɣ ara ad t-xedmeɣ, d akken tɣelṭeḍ mliḥ mliḥ mi terriḍ imasiḥiyen deg yiwen lmul akked imeẓrislamen (les islamistes) d warraw n Zdi Muḥ, axaṭer ineggura-a d iɛdawen n teqbaylit.

Aql-i ad k-in-aruɣ s teqbaylit iwakken ad k-d-iniɣ nekk yellan d amasiḥi, umneɣ s tuɣalin n Sidna Ɛisa, akken i t-id-tenniḍ, ur yeḥbis ara waya iwakken ad issineɣ tutlayt-iw. Ma tebɣiḍ ad k-d-rnuɣ, taqbaylit lemdeɣ-tt di tmezdayt (l’église), mačči ala nekk, lameɛna aṭas n wid yellan am nekk. Ɣas ulamma, tamezdayt mačči d wagi i d iswi-ines, ur tettneɣ ara ɣef teqbaylit, ur txeddem tasertit, maca tella akken tella tmetti [elle veut être elle-même]. Nekni mi nuɣal d imasiḥiyen, ur nbeddel ara tutlayt-nneɣ s tutlayt nniḍen, am akken i txeddmen bu iččumar i tt-yerran ddaw n tutlayt nniḍen. Ur d-netteffeɣ ara s iqendyar, d iserwula igezmen.Nekni tilawin-nneɣ ur beddlent ara taqendurt n leqbayel s ujellab (melba aqejjem ɣef tid i t-yettrusun, aḥlil). Nekni ur neḥqir ara tutlayt-nneɣ am i Zdi-Muḥen, i k- eqqaren d tutlayt n imesdurar. Nekni ur neffereq ara gar umasiḥi akked win ur nelli d amasiḥi, nettqader akk wid i ɣ-ixullfen.Teẓriḍ ayɣer, axaṭer taflest-nneɣ ur d-tekki ara mgal tiɣɣermi-nneɣ [Notre foi n’est pas contre notre citoyenneté].

Nekni ur neqqar ara taẓuri sɣur Cciṭan. Ulac ahat amasiḥi ur nessemḥas ara i tuɣac-ik, lameɛna tikelt agi ur telliḍ ara d ukyis, inesra-k-d wawal, yerna ur tezmireḍ ad t-terreḍ. Deggren-k iḥulfan almi i k-iṛuḥ leɛqel, axaṭer lukan teddiḍ s wallaɣ-ik, tili ad tnadiḍ ad tfehmeḍ wad tesneqdeḍ s telqay meqbel ad tesefruḍ, u meqbel ad teccnuḍ.

Ihi nekk ad kfuɣ s tanfilt agi: “Tewɛer liḥala n ugdud yellan d akli, yerna netta ur yeẓri!” Ma yella anaẓur d taɣect n ugdud, Lmasiḥ d ddwa-yis.

Tanemmirt-ik,afud igerrzen.

6 COMMENTS

 1. Menyif win yessaramen a d-yas leslak, wala win igezmen layas! Assa iqvayliyen ah ten seddaw uḍar ucengu win yugaren akk icenga, winna akken i yessexdamen asγan i wakken ad yesgen agdud, ad yeẓẓu tamnukda taεravt-tineslemt di tmazγa, γef waya iḥulfan n Zedek Lmulud fegḍen-d am aman ad ḥazen widak yeṭṭsen.
  Neẓra akk imasiḥiyen ur llan ara mgal tutlayt taqvaylit, maca nesla daγen i teznewt iṣalafiyen γef tuγalin n Sidna Σisa, qqaren: asmi ara d-yuγal, ad yili d ineslem, ad yeḥken kuzan iseggasen, ad yerr akk ddunit d tineslemt, d ayen yesewhamen! akken i s-yenna v’uẓalim, dagi iyi-d uffiḍ vateγ! ahat maḍi Zedek daya i yesla, armi yuggad γaf wid yettgalan jmaεliman ad yeglu yis-sen.

 2. Menyif win yessaramen a d-yas leslak, wala win igezmen layas! Assa iqvayliyen ah ten seddaw uḍar ucengu win yugaren akk icenga, winna akken i yessexdamen asγan i wakken ad yesgen agdud, ad yeẓẓu tamnukda taεravt-tineslemt di tmazγa, γef waya iḥulfan n Zedek Lmulud fegḍen-d am aman ad ḥazen widak yeṭṭsen.
  Neẓra akk imasiḥiyen ur llan ara mgal tutlayt taqvaylit, maca nesla daγen i teznewt iṣalafiyen γef tuγalin n Sidna Σisa, qqaren: asmi ara d-yuγal, ad yili d ineslem, ad yeḥken kuzan iseggasen, ad yerr akk ddunit d tineslemt, d ayen yesewhamen! akken i s-yenna v’uẓalim, dagi iyi-d uffiḍ vateγ! ahat maḍi Zedek daya i yesla, armi yuggad γaf wid yettgalan jmaεliman ad yeglu yis-sen.

 3. Menyif win yessaramen a d-yas leslak, wala win igezmen layas! Assa iqvayliyen ah ten seddaw uḍar ucengu win yugaren akk icenga, winna akken i yessexdamen asγan i wakken ad yesgen agdud, ad yeẓẓu tamnukda taεravt-tineslemt di tmazγa, γef waya iḥulfan n Zedek Lmulud fegḍen-d am aman ad ḥazen widak yeṭṭsen.
  Neẓra akk imasiḥiyen ur llan ara mgal tutlayt taqvaylit, maca nesla daγen i teznewt iṣalafiyen γef tuγalin n Sidna Σisa, qqaren: asmi ara d-yuγal, ad yili d ineslem, ad yeḥken kuzan iseggasen, ad yerr akk ddunit d tineslemt, d ayen yesewhamen! akken i s-yenna v’uẓalim, dagi iyi-d uffiḍ vateγ! ahat maḍi Zedek daya i yesla, armi yuggad γaf wid yettgalan jmaεliman ad yeglu yis-sen.

 4. Am wakken taqbaylit ur nezmzir ad tt-nessexdem i wayen nniḍen, anagar ameslay ɣef yicennayen… Maɛtub, Zdek. Win yebɣan isallen ɣef tsertit, tadamsa, addal… iruh ad iɣer s tefransist!!! Ahlil a tamurt.info!!!

 5. Am wakken taqbaylit ur nezmzir ad tt-nessexdem i wayen nniḍen, anagar ameslay ɣef yicennayen… Maɛtub, Zdek. Win yebɣan isallen ɣef tsertit, tadamsa, addal… iruh ad iɣer s tefransist!!! Ahlil a tamurt.info!!!

 6. Am wakken taqbaylit ur nezmzir ad tt-nessexdem i wayen nniḍen, anagar ameslay ɣef yicennayen… Maɛtub, Zdek. Win yebɣan isallen ɣef tsertit, tadamsa, addal… iruh ad iɣer s tefransist!!! Ahlil a tamurt.info!!!

Comments are closed.