Tadiwennit akkd Akli Azwaw ɣef temlilit yid-s di Nürnberg (Lalman) ass n 14.07.2016

3
739
Akli Azwaw
Akli Azwaw

Am akken i wen t-id nura ussa agi izrin, imlal ass n 14 di yulyu Wakli Azwaw d kra imeγnasen d iqeddacen n udles di temdint n Nuremberg ilmend n tγuri n kra idrisen si sin idlisen ines. Seqsaγ-t ihi assa akken aγ d-mmel amek teḍra temlilit agi.

Amek ihi a dda Akli i teḍra temlilit inek di Nürnberg?

Tgerrez aṭas. Llan 4 n yizwawen dinna. D acu kan yiwen deg-sen ur yelli d aneɣmas i wakken ad yaru ɣef wayen yeḍran. Axxam n temlilit d ameẓẓyan, maca yeččur (kra n 25 n yemdanen). Amur ameqran deg-sen d timγarin talmanin.

Llan yad werjjin slan i wawal n tmurt nneγ s tlalmanit: Kabylei. Llan yad i d-inecden γef ddin n Imaziγen send ddin Imasiḥiyen neγ tineslemt. Llan yad/tid i d-yesteqsan γef tira n tmaziγt, γef isekkilen-ines. Aseqsi nniḍen d taluft n wemcaqlal gar Imaziγen akk d Waɛrabendi tmurt.

Ayen i d γriγ ufan-t yelha, ama s talmant, ama s tezwawt. Ameslay illa-d daγen γef tmeddurt di tminigt d γef iγeblan-is d tirni. Fkan-d tameẓẓuγt. Tikwal ḍsan, tikwal snuzegmen γef tmara di tmur nneγ, anida adlis nneγ ireqq cwiṭ cwiṭ. Ifessi am udfel di tefsut.

Gar asen tella yiwet n tlemẓit yemma-s d talmant, bab-as n tmurt n Bessekra (Dzayer). Tenna di tmurt n Bessekra ur ttmeslayen ara medden s wayen yelhan γef tmurt n Yizwawen.

3 COMMENTS

Comments are closed.