Burkini, tiyersi nniḍen

0
377
Burkini, tiyersi nniḍen
Burkini, tiyersi nniḍen

Awal agi n burkini d anaynut. D win d-yufraren deg usemlili n burka ak d bikini. I sin yid-sen d icettiḍen n tlawin. Bikini, d areqqaq akya u d win is ittâumunt tlawin deg uftis. Am wid ttlusun irgazen deg iftisen, ur iteffer ara aṭas di ttejja n tmɛṭtut. Ibikiniyen nnulfan-d deg issegassen n 1946-47 di Fransa. D ajenyur Louis Réard i t-id isnulfan di Paris.

Ma d Burka d win iγumen tameṭṭut si tqacuct uqerruy ar iḍaren. Ula d allen ur d ttvanent. Tin it ilsan deffir zzarv, igan am uzetta, i tettwali. Burka d ayla n Tinselmin u tikkelt tamenzut i t walaγ nek ar tilizri d tilawin n Afγanistan iseggassen n 90 it ittlusun. Hettmentent Iṭaliben.

Burkoni ihi tesnulfa t id yiwet nntlibanit ittidiren du australya di 2004. Isem-is Aheda Zanetti. Seg imiren yuγal d ummil, ittwasen nezeh ar Tenselmin.

Xarttum tid ittlusun wa d wa ur ttemlilint ara. Ta tedda ar zdat ta tuγal ar deffir. Maca assa mlalent di Fransa deg iftisen ines n Côte d’Azur. Aṭas n imesɣiwanen d iɣermanen ur umi tehwi ara tamsalt agi n burkini deg uftis. Fransa γur-es assa illugan igedlen burka deg zenqan. Maca burkni ur tufi amek ara tqazem dγa  imesɣiwanen kan is igren irebbi. Ula d aneγlaf amezwaru, Manuel Valls, inna d akken imtawa yid-sen u ira asen-i=ṭtef afus deg uvrid agi usegdel n burkini.

Deg umaḍal aglizi, ama di Turuft ama di Marikan, yiwen ur igzi ayen akka Fransa tḥar teṭṭunec γef lḥijjab d icettiḍen nniḍen swayes ttγumunt iman nsent tenselmin. γur sen, annummed d tudart akken ik-ihwa. Akken ik-ihwa les, ayen ik-ihwan ccit maca myal yiwen idder di tekwatt is. Inselmen di tekwatt nsen, at tmurt anda nniḍen, di tekwatt nniden. Aya xas s ufella ivan-d d ayen ilhan imi ittawi-d talwit di tmetti maca win irzan ar daxel ad yaf irka. Imi Inselmen igrurin di lemdaweddat nsen ur ddiren ara am itaramiyen. Mbu gar-asen akken ittγiman, d gar asen id-tefγen irevraven d yir tγawsiwin  nniḍen imi ttemcufun aqendur. Akka i d tamuγli nsen n tmetti. Maca times ara ikren deg-s ar sdat, yiwen ur tt isnusuy. Ad uγalen ad xelṣen talwit n wassa imi dulaqra Inselmen ikemden di tekwanin nsen, ad uγalen ad fγen.

Di Fransa, annummed γur-es anamek nniḍen. Fransa tugi tudart di tekwatt xas akken deg jufar n temdinin ines teccur ddunit d tikwanin. Maca tevγa ten, xas grurin ar tekwanin nsen, d Ifransisen deg udles. Limer tufi ad uγalen ak medden am yiwen imi d idles d tlayikit i terra ad tesseddu timetti ines. Zik Udayen qevlen ad fken lwi deg usγan nsen akken ad idiren gar Ifransisen di tallit n Napoleon. Assa Fransa tessuter deg Inselmen ad fken lwi maca wigi ur zmiren ara. Uγen ten deg iẓuran n usγan nsen ur nezmir ad ifek lwi imi netta ilul-ed ak ad iγmer, ad isseknu.

Assa ihi aγvel d burka d burkini. Azekka wisen dacu ara d-yawi maca akken tevγu tedda yas Fransa i tneslemt ad teḥsel. Dulaqrar ad tecc tiyita akken ur tt tenwi, akken ur tt tuḥtam, ar wanida akken ur tt terjji. Tiyita id-itedddun ad tagar tid tecca yagi.

Mack Ait-Aoudia