Akli Azwaw : Tanemmirt i Tiddukla Tadelsant TIƐWININ

0
580

AT WIZGAN (Tamurt) – Arezki Hammoum d aselmad di tseddawit„ dda Lmulud Mammeri“ di Tizi Wezzu di tlufa n usizdeg n tmurt. Netta n At Wizgan. Tawuri-ines mačči kan d aselmed di tseddawit. Arezki yezga yettazzal seg taddart ar tayeḍ, yettmeslay ɣef iɣeblan n tmurt-nneɣ yellufḍan!

Awanek ulac-it mačči ala deg weḥric n twennaṭ. Ihi yeqqim-aɣ-d kan a ncemmer iɣallen-nneɣ nekni s tarwa n tmurt i wakken a nessizdeg tamurt-nneɣ, a tt-nessudes nekni s yimanen-nneɣ.

Awalen-a ffɣen-d seg yimi n umusnaw Arezki Hammoum. Isallen ɣef tawuri n tarwa n At Wizgan ɣef izerfan-nneɣ zegren tilissa, slan-asen medden ula di tmura-nniḍen. Aseggas-a (2016) ɣur-i tawenza yelhan, rezfeɣ ɣer Wat Wizgan mlaleɣ akkd yad iqeddcen di tiddukkla tadelsant TI3IWININ.

Ladɣa d ameddakkel-iw Arezki Hammoum i yi-„ṭṭfen afus“, yewwi-yi ɣer dinna. Askasi akkd d Iɛeggalen n tiddukla TI3WININ, yeččuren d tmusni akkd sser yesnecraḥ-iyi ul-iw aṭas.

Win irezfen ɣer Wat Wizgan ur izemmer ara ad yettu dda Hmed Challal i yerran axxam-is d aslay. Kra yellan d taɣawsa n idles azwaw a tt-yaf yiwen deg wexxam-is. Ula d anay azwaw amaynut yefesr-it dda Ḥmed deg wexxam-is. Annect-a yeskanay-d abrid i yessefk a t-nawi nekni s Yizwawen, ma nra a nedder kra n wass d aɣref am iɣerfan-nniḍen.
Tanemmirt s tussda i Tiddukkla Tadelsant TiƐwinin.

Akli Azwaw,
Lalman, ass 02.09.2016