Ilindi d willkommenskultur asegass-a d akeddar

0
328
Angela Merkel
Angela Merkel

Ilindi, ar wass n 4 di ctemver ad izemmem useggass γef wass i deg tt-tefra, i teγtes  Angela Merkel akken ad teldi tiwwura d wurawen n Llalman i imezḥaf d izraraγen n tmurt n Surya.  Ugar n umelyun yid-sen i ssexcen ccan s wallen tamurt n Llalman. Aṭas aṭas yid-sen wid isuγen Germany! Germany! di tmura id-izzin i Llalman. Maca tin iγef necfa ak d ansuf aḥmayan is iten quvlen Ilmanen di teγsirin n tmacinin. Di Munix, di teγsert tamuqrant ewwten asen afus i wid id-ittawḍen. Aṭas  diγen wid iten iquzmen d wuccci d waman.

Akka d willkommenskultur id-sken imiren llalman. Maca akken walaγ illa wayen nniḍen ddaw yifer. Ma illa tecfam, ilindi d Llalmen i iqemḍen taqlaḍt γef tmurt n Legrik izren di teγzint tudmist. Medden deg umaḍal merra wallan Llalman am akken qessiḥet nezzeh. Taγmist n Legrik tessel-as i Angela Merkel talava n Inaziyen akken ad tt id sken d tin n ur nesâi ul d tasa. Ihi Angela tera ad tessettu anecta s uqval n wanecten n medden. Am akken ur tezmir ara ad  tanef ar tewwura, γef umnar n Llalman i laẓ d Llalman teṛwa terretwi.

Tella daγen taluft n tezmert n Llalman imi d aqerruy n tmacint di tadamsa n Turuft. Akka i turiγ ilindi. Ahat rran diγen Ilmanen ad sseknen d akken yiwen ur asen izmir, d akken zwaren u ugaren ak wiyaḍ. Rran ad sseknen d akken zemren imi tuki u tuli Llalman assa.

Illa daγen umezruy is-ifkan yir udem. Aṭas iten ittwalin d at-miḥyaf, d iquranen d iqesḥanen. Maca s wakka vegnen-d d akken ur illin ara d anect-a. Maca d at wul, d at wayen ilhan.

Ma d assa, anect-en n wayen ilhan, anecten n lxir d ucmumeḥ ur d-iqqim deg-s iqiḥ. Dγa kra irevraven ewwten Llalman d kra n Inselmen qqucen, âedmen, ukren sfesden sxesren am akken nnumen. Amek i ten wallan Ilmanen assa? Amek i tent walla massa Merkel assa? Limer teẓri ayen teẓra assa u tegzem di ṛṛay am ilindi, akken ad teldi tawwurt n tmurt d wurawen n iγermanen? Wisen. Maca nekni s wid isnen Inselmen neẓra xas neṭṭef imawen nneγ.

Mack Ait Aoudia