Myal yiwen s nnuva-s

0
414
Burka neγ acettiḍ ttlusunt kra n tenselmin
Burka neγ acettiḍ ttlusunt kra n tenselmin

Burka neγ acettiḍ ttlusunt kra n tenselmin itent ittγumun si tqacucut uqerruy ar iḍaren atan di twaγit d tezγint n tmagit  n Turuft. Ttvanent-ed deg-s tlawin agi timcumin amzun d ticekkaṛin. Win itent imlalen am akken imlal kan d tili. Ur as teqqareḍ ara ak illa kra n umdan, kra n ṛṛuḥ deg sent. Anecta issagad. U d tugdi yagi i issawḍen iγermanen n Turuft vdan ttnazaâen fell-as. Rnu yas tiyitwin iccan s tinṭagin di Fransa d Llalman dγa tekcem iten targagit.

Di Fransa i tevda tikli. Umni afransis issali yiwen usaḍuf igedlen burka yagi di tmurt n Fransa s umata. Iṛumyen ugin-tt imi γunfan-tt. Ussan agi atan d burkini, i γef d wwiγ yagi awal dagi, i γef kkren kra imesγiwanen. Maca akka ar wassa ulac illugan neγ isuḍaf fell-as. Ar verra, tettvan-d Fransa am akken teḥsel deg ugur agi n icettiḍen n tenselmin. Ur illi sani ara terr aqerruy-is. Imi ulac anda ara terr Inselmen-is, akken tevγu tedda yasen macci akken. Maca Fransa teẓra u tefṛez d akken ugur n burkini d ayen id-ttvanen kan s ufella. Ugur izzer akk-in imi aṭas id-ttlalen deg Irumyen assa d Inselmen.

Ussan-a d Llalman diγen id-idwawin. Ilindi teldi urawen i ugar n umelyun n Inselmen d-yussan si Surya. D ayen ilhan imi teṭṭef afus i twaculin indaṛṛen. Maca kra seg sen atan ara ttbarrizen fell-as assa. Am win id-iṛebban azrem s iri-s. Dγa ussan agi teffeγ-d tamadaγt is ula d nettat u terra ad tuqem kra n tlisa i Tneslemt di Llalman. D burka nni tamcumt diγen iten iceγven u rran ad tt sgedlen di kra n temnaḍin d imeẓla n udavu.

Tamurt n Sswid kif kif. Tessegdel tufra n udmawen i iγermanen ines deg annaren n ddavex maca tefka amrar u tunef i tenselmin ad lsent ticekkaṛin nni nsent γef iqerray nsent. Amek wa ugin-as wa jjan-t âemden-as? Yiwen ugaden-t imi win ifren udem-is ur neẓri dacu i iqsed neγ i ittxatal. Ma d tayeḍ γef yisem n usγan d tlelli n tsemrest tasγant unfen-as. Anect agi issarfa iγermanen u γur sen azref ad arfun.

Akka ihi imi Inselmen ur ddin ara kan s nnya di Turuft, imi nutni qesden ayen nniḍen, vdan ttalin-d γef ulawen n medden d tirni. Tura limer ddren kan am nutni am wiyaḍ. U lhan d yiman nsen d tumart d yimal n twaculin nsen ur ten ttmuqulen ara medden s nqer n tiṭ. Maca nutni, ttun tikli n tyaziḍt xas acrured n tsekkurt ur as ssawḍen ara.

Mack Ait Aoudia