Aram, Unbir 28, 2023

Daily Archives: Tub 6, 2019

Tudert n tneqlett

TAMURT - Llqim n tfellaḥt i tt-itabɛen, teddem amkan di yal n timiwa n tmura deg ager-akal ula ttigzirin di Ṣeḥra. Imaziɣen ɣur-sen tamusni tameqqrant ɣef ayen yaɛnan llqim n uẓebbuj (aḥeccad), ad sfuktin tarwa n tmeɣrusin daɣen ula s ttizdayin n ttmeṛ u daɣen ssnen ad neqqelen tajnant seg asmi i d-lul dunnit.
- Advertisment -

Most Read