Monthly Archives: Yennayer, 2020

Aεraven di lqern VII (V)

(TAMURT) - Imenza deg ineḍfaren*, d imezwura i gemḥeq*. Deg lqarub-ines, ur yufa ineḍfaren-is imenza. Ttaxǧiǧatt*, meqbel-is netta, i tumen s tceɣlit-is*. Aɛli ilemẓi, mmi-s n xal-is Abu-Taleb, i t-id-ijemɛen di teswiɛt nni n llaẓ; askiw-ines* Zaïd, mmi-s n Harita; kra n wid yeswan, ittuneḥsaben, am umeddakel-is Abu-Baker; Ɛumer, Ɛatman, maca ɛaddi-k ilmeẓyen (wid illan) iberraniyen, tilawin, aklan.

Aεraven di lqern VII

TAMURT - Seg asmi yezweǧ s lferḥ, Muḥemmed akk-a am amedya n iḥanifen*, u s ddaw n twekkit* n kra seg-sen , am akk unelli*aɛlayen, allaɣen i yluɣen lak d isugen* ireqqen* n wakud i lawan nni, ittucewwel s wugur n ddin.
- Advertisment -

Most Read