Monthly Archives: Yunyu, 2020

Tamuɣli ɣer yimal

(TAMURT) - Imeɣnasen n umussu l MAK d URK, RPK ilaq ad terrem tamawt d akken tettnaɣem ɣef tmunent neɣ timanit, maca ayagi a tagmatt d ayen ara iḍulen s waṭṭas n temrawin n iseggasen.

Berkat-aɣ, tečča-yaɣ taɛrabt !

(TAMURT) - Tutlayt n taɛrabt ur ilaq ara ad taɣ amkan anida tella teqbaylit, maca deg umekkan neɣ tamnaḍt anida i tella uqbel 1962.

Tajmilt i yilmeẓyen nneɣ n 14 yunyu 2001

TAMURT - Ass-a 14 yunyu 2020, d amuli n wasmi tarwa taqbaylit, meẓẓi meqqer, mmaren ɣer tmanaɣt n Lzayer. Ass-a, d win n leḥzen, acku aqdud aqbayli iruḥ akken ad yessers tiɣerɣer n lesqer ar iffasen n uselwa Abdalɛziz Butefliqa. Ilmeẓyen nneɣ, ruḥen s talwit, s ifassen nsen d ilmawen, kra din ur yezdiɣ allaɣ nsen akken ad wwten ḥedd neɣ ad erẓen kra.

Beddlet tikli akken ad tidirem !

TAMURT - Ilaq unadi akken a nefhem : amek Iqbayliyen d Teqbayliyin sellen neɣ smuzguten i ccna n taɛarabt n tmanaɣt neɣ "amuɣrabi" ula d win n Cerq Alemmas sumata. Ihi, dagi mara tgeḍ tamuɣli akken iwata, ad twaliḍ amek temmal tama taqbaylit ar tama n taɛrabt. Tama taqbaylit d akken mara twalim widak nneɣ s waṭṭas i wumi truḥ ttɛabga (charge) ar tama n taɛrabt.

Ay Aqbayli: Ɛaned ur ḥessed!

TAMURT - Tanmirt i At Vuzgan imi d nutni yakk di tmurt taqvaylit i yeṭṭfen deg laɛwayed d yedles aqvayli neɣ amaziɣ. Walit-kan anida id d-ttilint temliliyin n tfaskiwin yal aseggas, ma ar At Vuzgan neɣ anida nniḍen ?
- Advertisment -

Most Read