Ay Aqbayli: Ɛaned ur ḥessed!

2
995
Tutlayt
Tutlayt

TAMURT – Tanmirt i At Vuzgan imi d nutni yakk di tmurt taqvaylit i yeṭṭfen deg laɛwayed d yedles aqvayli neɣ amaziɣ. Walit-kan anida id d-ttilint temliliyin n tfaskiwin yal aseggas, ma ar At Vuzgan neɣ anida nniḍen ?

Ttilint-d ula anida nniḍen, maca d At Vuzgan akk i d-teǧhed teqbaylit.
Ula d llesbsa n tlawin ɣur At Vuzgan, dinna i ttlusunt tlawin llesbsa
n teqbaylit. Ruḥeɣ iḍelli ɣer Vgayet, uɣaleɣ-d wul-iw yuḍen-d.

Tawaɣit n tlawin n iɣrem n Vgayet, akken llant, lesant meṛṛa ajerbub n
« aɛrab-inselm n usekkak ». Akken llant, ur d-ttafeḍ ara ula yiwet i
yelsan takessiwt, lǧebba s lfuḍa. Akken llant, yiwet ur tt-tettwaliḍ
anagar ajerbub n inselmen waɛraben. Nniɣ-d Vgayet, ula di Tizi
sfuḥen-tt izdimohen akked d tezdimuḥin d inselmen imṭurfa d d
iqeddacen n Lzayer tamharsant. Akken id-yenna umyaru Racid Ulebsir deg
umaṭṭaf n BRTV: « azdimuḥ icba aṭṭan di tfekka taqbaylit » Wigi akken
llan qeddcen i uḍabu imsaɛreb, imsenger n wegdud aqbayli d umaziɣ
sumata.

Ay Aqbayli n Vgayet, ay Aqbayli n Tizi Wezzu, ay Aqbayli n Vumerdas,
ay Aqbayli n Lzayer tamanaɣt, ur k-yenfiɛ wenkaṛ n tjaddit, n tutlayt-ik akken ad tetruziḍ d win tifeḍ. Ili-k kan d Aqbayli neɣ d Amaziɣ akken ddren armi mmuten lejdud-ik. Ur ttuɣal d wayeḍ, ur ttseḍḥi s tneddra-k (origine). Ulayɣer ad tḍefreḍ taɛrab d tinseslem ara k-yawin ɣer nnger-ik, neɣ ahat tettarguḍ ak-yawi ɣer ljennet nni i yebna deg allaɣ-is Muḥemmed ?
Ay Aqbayli, akwi-d si meɣrud ik-yewten, tigi akk ttikerkas n waɛraben-inselmen i s wayes ttkellixen lejdud-ik d leqrun uya.
Mazal-iken ar tura tegnem s ddin agi n imnekcem, i ken-yeksen amezruy,
tutlayt, tajaddit nwen ? Tqeblen akk anect-a akken ad teddum yidsen
ɣer ljennet nsen ? U tawaɣit akk i ten-yugaren, ula dinna ad tettmeslayem kan s tutlayt n Nnbi Muḥemmed.

Yak teḥsam d akken taqbaylit nwen ur tettwabdar ara ula di ljennet,
imi tqeblem akk ddel d miḥyaf ṭṭul n 14 leqrun uya. Hatnad tura, xilla
di lzayer tamanaɣt, Iqbayliyen d Teqbayliyin, akken llant twaculin i
d-ikkren di tmanaɣt, tarwa nsen nekkren taqbaylit ttirni. Qeblen ad
ǧǧen tutlayt nsen, ad nekkren iẓuran nsen akken a sen-fken « tasarutt
n ljennet » ad ddun d waɛraben. Akken llan, meẓẓi neɣ meqqer
« sgemrijen », « sqewqiwen » meṛṛa s tegnawit. A tawaɣit-ik, ay Aqbayli, a
Taqbaylit yessaweḍ-ikwen lḥal armi iṣeḍḥam s lḥenn nwen (accent), s
tnedra nwen, s lejdud nwen zzat n wactal n Oqba Ibn Unaffaɛ, d wedrum
n Banu Hilal.

Hand Berkouk

2 COMMENTS

 1. Anecta dayen yellan! Tuzma nnagh a3ayer ur yelli wanda yessawad. Ma yella wamek wid d tid yukkin ad sxedmen allagh d tih’erci. Di tmura n wugafa d ‘adelel’ s imdanen is3an ci3a (stars,celebrites,personalites…model(e)s reconnu(e)s etc..).
  Nekni ad nebges s ‘les modistes’ nnegh ad snulfun tallusi(lkeswa) tatrart icuden ar wiman (âme,esprit) amazigh,azwaw. Inelmadem,tinelmadin s lebghi n imawlan yukkin ad wehin agh ad zwiren ….

  Atg: Ayyuz f ayen tqedcem!

 2. Ayen Aqbayli macci Aqvayli ?
  Llan w awalen s v wiyad s b.
  Avernus, ivawen, tavrat, averkan,…
  Bib, Abbud, berrez, ibwid, sebba, Rebbi, abi (f ghyul) …

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here