Si lmuḥal ɣer miḥlal !

8

Deg webrid teteẓẓum uguren akken wiyaḍ ur sawaḍen, tesreẓagem iwegdud awal n tsartit, tesseḥfam awal n tugdut, tneqqem laman, tesnernayem lhem. Tettrebbim nḥas tesibrikem ulawen. Teseɛraqem ula d udem n weɛdaw, ass ideg ɣ-tettwahim s atmaten. Nɣil deg-neɣ tesakayem ken-wi tɣerqem di yir targit. Teḍra yid-wen am yiddawen, mi ččan ad ḍargem tabaqit.

Ur yelli d adabu i iweɛren, d kenwi id yezgan sdat n wegdud akken ur t-ittnal, ur yelli d tilelli i ibeɛden d kenwi iɣ-isɛarqen abrid ɣer-s. Tikli tban, abrid iban, iswi iban…acimi nugi ad naweḍ ? Tettreẓum ifadden, tneqqem asirem, teqqarem nettwaḍlem !

Agdud aqbayli ass-a yebda yettaki, tamuɣli-s twaha s ayla-s, s axxam-is, ɣer tidett. Agdud aqbayli yettuɣal-it-id laman, ṣwab yufa-t ger imaɣban,  » tidett attan di tmurt  » tidett tesneser-d si ẓẓur i tt-yeṭfen, twala, tezṛa anwa i daɛdaw, anwi i d iḍan-is.

Iqbayliyen ass-a abrid iban-asen, afus yers ɣef miḥlal, iɣ-d-igran d yiwen n usurif, asurif n timanit, iwakken ad naweḍ ɣer laṣel, ɣer tidett, ɣer yiman-nneɣ, acḥal aya fell-as nettnadi, ass-a abrid ɣer-s i yessufuɣ… acku neẓra belli tilelli tettwakkas-d s wawal sɣur win tettḥesisen, s cwal, sɣur win yesɛuẓugen, s wuzzal s ɣur wid inekren, d wid iɣ-irekḍen.

Tigemmi-nneɣ tban, tutlayt-nneɣ tban, afgan-nneɣ iban, akal-nneɣ iban, iɣ-d-igran kan ad t-id-nini: Akkin i wemnar d lexla!