Tamurt n yeqbayliyen idel‑itt wabbu – Iger yerɣan wissen ma ad d-yemɣi?

30

Ussan-agi yezrin rzan-d yeεdawen n ugama ɣer tẓegwa tiqbayliyin akken ad ssiɣen times. Times tuɣ deg waṭas n wadgen. Si Bgayet ɣer Tizi, anda tmuqleḍ d abbu. Tiseddarin n tezɣelt ulint, wwḍent tikwal ugar n 40°. Anda yedda wemdan “yerɣa” si tazwara n yulyu alami d tazwara n ɣuct, rɣan-t tẓegwa i d-yeggran. Ur yeqqim uzemmur, ur yeqqim wegrur…d usaɣur. Times-a tegla-d s twuɣa timeqranin, imi rɣan ula d ixxamen d wectal, ma d tizemrin atas i tečča.

Ayen yessewhamen, tikwal, times tettet alama tensa weḥd-s. Ula ara d-xedmen imezdaɣ d imsexsayen. Ma d imesdurar n twaɣit, tmuqulen ayla-nsen yeddem-it wabu, nutni ur zmiren ad gen kra. Ula d abrid yegzem di kra n tudrin, imi iḥğuğa n tmes ddaw webrid, nnig webrid. Sebba n wurɣu-ayi, d iεdawen n ugama i iɣilen s waya ara afen abrid ad εeddin, ad nadin ɣef irebraben di tẓegwa.

Aṭas n tnezduɣin i iruḥen d asfel n tmes, rɣan ula d ixxamen. Ahat d ayen ara d-yeglun s kra n talwit di tmurt n Yeqbayliyen. Urɣu yerna ɣur-s fad, imi atas n tudrin i ixuṣṣen degw aman. Cwi kan tiftisin n Bgayet d Tizi ldint tibbura-nnsent i iminigen i d-yerzan ɣer tmurt-nsen akken ad sεeddin imuras d wid ɣlayen di tmurt ideg nnejlan acḥal-aya. Maca nutni ad uɣalen ɣer tmurt n tirga uqbel aggur n remḍan. Ad asen-d-iger irebbi, ayen cedhan ad tafen. Aman izedganen… tagrest ad asen-d-tuɣal d tafsut, adfel d leqḍen… I wemsedrar yeğğan azaɣar yerwel ɣer tɣaltin? Win tennuleḍ ad yijjiq abuh a lmumnin, lḥala tessewḥac! Ula d isufar n temεict tuɣ deg-sen tmes! Iɣil ad t-id-walin at ufella.

Tuget seg Yeqbayliyen dduklen seg usteqsi:
– Anwa ara irebḥen kra s twuɣa n “ tmes” yezzelfen tamurt n Yeqbayliyen ?
– Wissen ma yeεdel yiswi n wid issaɣayen times akked wid ineqqen?

Iqbayliyen ḥaren ɣef ayen ttidiren, ttemseqsayen, εerrḍen ad gzun ayen i d-iḍerrun, ad d-afen ugur akken ad as-nadin tifrat, ur ssawḍen ara ɣer wayen ibanen. Yeḍher-asen-d kra yellan yexxelweḍ, ufan-d iman-nsen deg yiwet tegnit “ anda-tt talwit, tawant, aman ay at ufella? ” Uguren ggten, mačči d izli, deg lawan ideg izuɣar ur d-fkin ara lɣella uɣalen d asuki qqimen akken d lbur tečča-ten tmes!