Tajmilt i Ṭawes Σemruc

0
195
Ṭawes Σemruc
Ṭawes Σemruc

TAMURT – Mi yesliγ s yisem-im itwabder-d ad d-mektiγ Taqbaylit. Tamețțut tamezwarut yuran ungalen s trumit. Isem-im ismektayi-d tamețțut n ccna, icewwiqen, d yizlan n tmurt n Yiqbayliyen. Tebdiḍ tira deg useggas n 1935. Turiḍ ayen tedreḍ seg asmi I telliḍ d tamezyant. Ayen akk turiḍ d tesleṭ γef lγerba teddreḍ . Ugar n waya tecniḍ ațas n yizlan I d-teṭṭeṭḍ deg izir n yemma-m Fadma At Mensur.

Segmi mezziyeḍ kem tefkiḍ dudert-im akken ad d-gemreḍ, ad d-sidreḍ izlan ad ten d-sukkesseḍ seg imi n tatut, atent terred ttwasnen di ddunit merra, acku d wayi i d agerruj n talsa. Izlan–im tewwiṭen-d γef tudert n wemdan si dduḥ alarmi d aẓekka. Tluleḍ-d ass n 4 di meγres 1913. Temmuteḍ di Paris ass 2 di yibrir1976. A Tawes, γas teddreḍ d taγribt, teckunṭeḍ di teqbaylit-im. D yemma-m i yellan deffir wayen telmeḍ-d d inzan ,izlan, timucuha,ccna akked wayen turiḍ deg wadlis aεeqqa yessawalen. Tessekcem-am Taqbaylit γer wul-im. Temla-yam azal-is. A Tawes terẓiḍ asalu i tlawin, tuγed abrid imezwura imi ayefki teṭṭeḍ d win n tsedda. Aẓar-im tectelṭ-id seg Yugurten. Tessufγeḍ idles-nneγ γer berra asmi akken yiwen ur yezmir ad yenteq. Ass-a a Tawes isem—im bγan ad teɣbun,ur tnufi la di tsekla, wala di ccna. Di taddart-im ulac aẓekka-m , ungalen-im bγan a ten-sneggren di tmurt-a. Yak ugin-am ad tecnuḍ di tfaska n Tferka di 1969 i d-yellan di Lezzayer acku llan wid imyessawalen : Marie-Louise. A Ṭawes yak tekkiḍ di terbaεt i d-yeslulen “agraw Imaziγen”di Fransa, timlilit tamenzut tella-d deg wexxam-im.

Ulac tamurt i teğğiḍ a Tawes akken ad tsisenḍ idles-nneγ. Terriḍ-d awal i weγref Aqbayli. Tudert-im tesεeddaḍ d taberkant, tezgiḍ ger sin iberdan: lγerba, idles itwarkḍen. Γas akken tennuγed γef ultma-m Taqbaylit akken ad t-id suksed ger tuγmas d wacaren iwaγezniwen. Ass-a a m-nerr tajmilt a m-nini: nefreḥ, nefreḥ imi d Taqbaylit, d tin yennuγen γef tnaslit-is. D tidett truḥeḍ ur d-tuγaleḍ, maca mazal-ikem teddreḍ deg ulawen, acku ayen turiḍ d wayen tecniḍ yekcem ulawen, idda di tmetti, ur yezmir yiwen atyesfed. Tluleḍ di tunes tekkerḍ-d d tilemẓit tennuγeḍ mgal wid iḥeqren idles-nneγ. Akka id tameddurt-im tečča lγerba. Yečča-kem lḥif, maca tesεeddaḍ s nnif.

Teddreḍ tudert n Teqbaylit, yal win i m-yessawlen γef tidett ur tettugiḍ ara. Zeddig wul-im, ur tesεid aεdaw ala wid yerran tablaḍṭ γef yidles Aqbayli (Amaziɣ), ala wid yerran takmamt I tmeṭṭut. A Ṭawes, γas medlen-kem di tudret-im, tabratt-im ass-a neγratt, γas temmuteḍ , deg ulawen teddreḍ, γas teğğid-aγ teğğiḍ-d! Reffu-inem γef tmurt-a d lmeḥna-nneγ, imețțawen-im ur tγaran deg allen-nneγ, targit-im d asirem-nneγ, ccna-m “icewwiqen-im” d Taqbaylit-nneγ! D awezγi, a kem-nettu, a kem-neγγar di lakul, tuddar, timdinin.

Crif wanuγi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here