Ger yiccer n timanit d weksum n lezzayer

6
282
Tamurt
Tamurt

Ma nezzi ɣer tmurt n yeqbayliyen, ttarran-d medden yiwen wawal akken xas ulamma deg teswiεin n ddiq kan, qqaren-d : Anda ma yettwet weqbayli, d gma-s.

I tura ma numen s wannect-a, d lεib fell-aɣ ad t-neǧǧ, dɣa ma ur numin ara yes-s, yessefk ad as-nerr akal.

Ass-a deg tmurt n yeqbayliyen, yewweḍ-d webrid n timanit i ḍefrent tmura ifazen, ad d‑naf s lferḥ tuget teḍfer deg allaɣ-is tifrat n timanit tettlwali-tt d asnefsusi n teεkemt n umennuɣ ur nkeffu; ur ikeffu wara axaṭar ibedd ɣef waɣlan azzayri, d ayen yessexlaḍen tilufa imi, yettuɣal-d wawal-a ɣer yeqbayliyen kan wamma wiyiḍ ṭṭfen deg tezzirit n yiwah. I

Ih ,d ihwah imi isem-is taεrabt nnekwa-s d tineslemt, d ayen imeḥḥun taqbaylit deg tmuɣli tamenzut akked iɣerfan-nniḍen (icawiyen,itergiyen,….).

Ihi ass-a yal wa yettalas, yal wa yettwalas, aɣref aqbayli yettalas azref amenzu i iseεεu wemdan seg mi ad d-ilal, azref n tudert.

Tudert n weɣref aqbayli,d tudert n igerrujen n tmurt n lezzayer yettalasen s timmad-is tudert s leǧwareḥ-is akken llan. Maca wissen anta tama n tmurt n yiqbayliyen deg tfekka n lezzayer?

6 COMMENTS

 1. Massa KACI Zahia, i ilulen s yisem n Ibsainea, nɣant iḍelli iεsekriyen deg Friḥa (Tamurt n Yeqbayliyen), ɣef 22 n yiḍ, imi d-tuɣal seg yiwet n tenṭeltt.

  Wa d lεesker ara iεassen fell-aɣ neɣ ara ɣ-yettnuɣen yal tikkelt? D acu-t lferq gar-as d win n Fransa i nennuɣ iḍelli?

  • azul, awal-a yuran i usawen deg uḍris: « ma yettwet Weqbayli d gma-s » s wawal-a, i γ-ttkellixen mi ara nγen Aqbayli dγa, a tt-rren γaf Uqbayli, nutni ad sirden ifassen-nsen, nekkni a d-yeggri iγisi deg tegmat-nni, i γ-yesdukkulen, acku nettamen s ddin n tkerkas-nsen, seg Σebban Remḍan ar Maεtub, akka i γ-id-qqaren, tura tidet tban, ẓran-tt akk medden d nutni, am tmeṭṭut-a yenγa uεsekriw di Friḥa,aserdas-agi ammer yemma-s d taqbaylit tili ur tt-yekkat ara serṣas ar ubrid,mi akken d -tuγal s axxam-is!
   a Massa Kaci Zahya ad tili di tammayt n Yakuc, ad yeg tabγest d yiseγ i warraw-is, akk d Yeqbayliyen merra.

   • Azzul
    N ssaram sver i y mawlan n tmettuth a i tenghen.
    Awal ik s u azal is ay Azer.
    Dgha ma yella a Qvayli yuweth a Qvayli,
    Ad at n fru garanegh.
    Aygher tha rawayth n u zegza d u quran ?
    Aâdaw negh d a nekcam.
    Ishel akken ath naâqel.
    Ilsa d aâsekri a jadarmi.

 2. Massa KACI Zahia, i ilulen s yisem n Ibsainea, nɣant iḍelli iεsekriyen deg Friḥa (Tamurt n Yeqbayliyen), ɣef 22 n yiḍ, imi d-tuɣal seg yiwet n tenṭeltt.

  Wa d lεesker ara iεassen fell-aɣ neɣ ara ɣ-yettnuɣen yal tikkelt? D acu-t lferq gar-as d win n Fransa i nennuɣ iḍelli?

  • azul, awal-a yuran i usawen deg uḍris: « ma yettwet Weqbayli d gma-s » s wawal-a, i γ-ttkellixen mi ara nγen Aqbayli dγa, a tt-rren γaf Uqbayli, nutni ad sirden ifassen-nsen, nekkni a d-yeggri iγisi deg tegmat-nni, i γ-yesdukkulen, acku nettamen s ddin n tkerkas-nsen, seg Σebban Remḍan ar Maεtub, akka i γ-id-qqaren, tura tidet tban, ẓran-tt akk medden d nutni, am tmeṭṭut-a yenγa uεsekriw di Friḥa,aserdas-agi ammer yemma-s d taqbaylit tili ur tt-yekkat ara serṣas ar ubrid,mi akken d -tuγal s axxam-is!
   a Massa Kaci Zahya ad tili di tammayt n Yakuc, ad yeg tabγest d yiseγ i warraw-is, akk d Yeqbayliyen merra.

   • Azzul
    N ssaram sver i y mawlan n tmettuth a i tenghen.
    Awal ik s u azal is ay Azer.
    Dgha ma yella a Qvayli yuweth a Qvayli,
    Ad at n fru garanegh.
    Aygher tha rawayth n u zegza d u quran ?
    Aâdaw negh d a nekcam.
    Ishel akken ath naâqel.
    Ilsa d aâsekri a jadarmi.

Comments are closed.