Bgayet : Imezdaɣ n Iḥeddaden Ufella rrfan

0
283
Ihaddaden, Bgayet
Ihaddaden, Bgayet

Imezdaɣ n Iḥeddaden n Ufella seknen-d lɣiḍ-nnsen ass n lgemɛa 12 deg wayyur n tuber, mgal imḍebren n tɣiwant-nnsen. Imi cektan acḥal d tikelt ɣer wid terza temsalt ɣef webrid-nnsen yeḍruran ugar. Imi tesɛeb tikli i tkerrust akked ttawilat n ussiweḍ.

D ayen i yeǧǧan imezdaɣ-agi rrfan s weṭṭas ɣef imḍebren ur neggi acemma akken ad d-afen tifrat i wugur-agi i yesserfan ugar imezdaɣ n Iḥeddaden n Ufella di temdint n Bgayet. Ar ass-a n wussan imezdaɣ-agi mazal ttrajun deg wid terza temsalt ad d-frun aɣbel-agi.