Zik mačči d tura

0
248

Ma yella iḍelli yecba ass-a, ur d aɣ-yettibnin uzekka, ayen akk i d- izegren; ayen id aɣ-d-ssawḍen wussan yeɣli s irebbi n wass-a, deg-s neɛweq.

Wid id aɣ-d-yezwaren ddren akken ufan, nekni nettidir s wayen yellan, lecɣal ḍḥan-d ɣer sdat uẓen, wiyaḍ ɣer deffir gran. Wa yeqqar d nek, ala nek ! wayeḍ yeqqar mačči d nek !

Taqbaylit ur telli n yiwen, taqbaylit n win i la tt-ittmeslayen, n win i la tt-yettḥadaren. Ur yelli ddwa di reffu, ɣas seg-s tezmer ad teffeɣ tifrat, ur yeḥwaǧ wawal laɛyaḍ, ur s-ittbeddil anamek-is.

Am zik, am tura

Ur yelli deg-neɣ i ibedlen. Am yiḍelli am, wass-a, akka id aɣ-t-id-nnan wid-nni! I rrebg nefka tannumi, seg-s nerwa tuzya tunḍa. Aqbayli ɣef gma-s i la iɣelli, akin yetthabi tamuɣli.

Tutlayt seg yimi tugi ad d-teɣli, teɛceq deg yiles ur nesɛi iɣes. Di tegmatt yewwet iɣisi, ay ferreq deg watmaten, limer iswi yiwen tilli anwa izemren ad yebḍu tassa d wayen turew?

At lǧennet sexraben-aɣ iḍes, i targit bedlen idis. S Lḥusin neɣ s Saɛdi rekku yeqsed turett. Beddel a lhem abrid, tawiḍ wid-ik s axxam n lbaṭel. Tudrin ur uklalen-t ddel, talwit yiwen ur d as-d-yesukkes.
Azekka ad yif ass-a

Tamuɣli mi terza ɣef yiḍelli, d icwura n cwami id d-ɛebba. Lebni n tɣerma ma yella lsas-ines yers ɣef ccama, ara izedɣen immal d laɛnaya.

S uxeddim d tmuɣli ɣer sdat, ad tefeɣ tmurt seg yir nehta, ad tezdeɣ ussan n talwit.
Aqbayli, tamurt ad tt-yekseb, s tlilit-is ad iqabel lmut. Ger leǧnnas ad yezdi lqedd; tugdut ad as-tuɣal d tikli i uḍar ur nettagad asawen.

Iḍelli d cfawat, ass-a d tilawt, azekka d tilelli.

Irnaten Murad