Aylan, udem at war-tamurt

3
292

Isseqlev ikarciwen n medden deg umaḍal d tirni. Isendef tisiswa n tyemmatin d ivavaten anda vγun llan. Kra n win i t iwalan kan akken d aṭuṭaḥ, d aqrur, iṭṭes γef udem sufel n ujdi. Iman-is kan meskin am ugujil, am win jjan imawlan, iru ten. Ufan t deg yiwen uftis n Ṭṭurk, taglimt teccevḍeḍḍi deg aman. Taâebbuḍt tcuf. Am uqejmur, iffeγ it rruḥ. Yuγal assa d udem at war-tamurt, d aẓamul iminigen terra tmara ad rewlen γef cwal, ad nadin γef talwit.

D llufan meskin, ur issexser ur ixdim kra n dir. Ur iḍḍur ur d-inni kra. Isem-is Aylan. D aqcic akerdi n Ssurya. Idda d vava-s d yemma-s d gma-s. Ṭṭfen taflukt ar tegzirt n Kos, tamurt n Llegrik. vedden kra iminigen di teflukt, smallen tt almi teqlev. Kra illan fell-as icca tt id deg aman. Tekker ṭanṭana, wa ittsuγu γef wa, wa issawal i wa. Imiren is-innser gar ifassen i vava-s, Ayla, iγli s aman ula d netta. D iḍ, deg aman gar wanecten n medden imeqranen ittrun ittsuγun ittmejjiden, d netta ala 3 iseggassen di ticett-is, izzer, iγreq, immut. Ḍeggeren t id waman ar uftis anda t ufan azekka nni. Immut meskin yir lmut. Akken daγen i teḍra d yemma-s d gma-s. Ala vava-s i ismenâen.

Xas iddar vava-s, as tirzig tudart s ya d afella. Amek ara yidir tura uvavat iccan mmi-s? Amek ara yizmir ad izhu azekka, netta i umi innser mmi-s gar ifassen? Ad t naγ tuzzma deg iman-is, ad teẓmi, ad teâser nndama. Ad is iqqar dacu i yi ewwin sḥeslaγ tawacult iw almi iten nγiγ. Maca ayen i t ewwin d nutni dγa. D asirem n uzekka amellal. D anadi n tudart ara asen ildin ivardan nniḍen di tudart. D amenni isen imenna ayen ilhan xas ur asen teffiγ ara akken tt urgan. D Turuft id-qesden, id-erran ar gar wallen nsen imi d Turuft kan isen ildin kra n tewwura am Llalman d Legliz. Maca ayen ittuγaḍen d timura taâravin, am Sεudya d Lkuwwit neγ Baḥrin d Dubay, iccuren di idrimen, iccuren d allalen maca ur d-cligent ara. Fkant afus deg sen yerna nutni d atmaten neγ myeqraven.

Maca macci d tikkelt tamezwarut id-ḍrant yir tlufa d imeγvan ur nesâai imḥiddan, ur nesâai tamurt, ur nesâai kra uwanek ara ivedden γur sen. Maca akken vγunt illint tlufa, Aylan iruḥ d asfel, ur yuklal ayen idran yid-s. Tamettant-is d tucḍa n talsa s umata, d agrirev.

 

3 COMMENTS

Comments are closed.