Iṛebba-d azrem s iri-s

6
673

Atan aγ d-ttawḍen kra issalen si Llezzayer ameck iten. Nettaḍsa amzun nettnezzih di kra n avaraz usaran neγ n teḍsa. Adavu d tselwit n tmurt n Llezzayer uvaxix d akellex si tezwara ar tagara. Iγlifen d ineγlafen d akellex daγen seg umezwaru ar uneggaru. Xarttum amzun d tuqemca tufra neγ d kra n wuraren nniḍen n warrac. I zehhu kan ilhan!

Ihi atan ara qqaren d akken ajiniral Tufiq iṭṭfen DRS ewwin t-id di verra. Sṭaxren t (a war d-yuγal). Neẓra ak d Ssaâid Butefliqa i t iḥucen. D netta i ittcaxen ussan agi di tselwit n Llezzayer. Tura d netta neγ d amurḍus nni n gma-s yiwen uḥaruq nsen. Yiwet sekka, yir zarriâa, yerna d iverraniyen γef tmurt rran d alelluc gar ifassen nsen imi i sin d Imerrukiyen.

Akka ihi iṣṣub Tufiq yuli Tartag. Yiwen nsen. Dacu kan yiwen iveṛṛex zdat n udrum Iwejdiyen wayeḍ zdat n udrum nniḍen. Tin isseḍsayen aṭas imi d Tufiq i issalin Butefliqa d aselway d gma-s ar tama-s. Assa mlen as tawwurt am uqjun ur nesâi imawlan. Iṛebba-d azrem s iri-s. Maca akka i teḍḍeru d wid ur ttnevni ara γef tidett. Akka daγen, assa, ara tevdu tegduda Ibutefliqen. Neγ tevda aṭas ayagi maca assa tvan-ed, teffeγ-d si tili ar yiṭij.

Maca tin nek iyi ihwan seg sent ak d anza d ttvut d akken DRS ulac deg-s ak. Ived ur isâi iẓuran akken turiγ yagi dagi. D awal kan i d ccan ines wanag amek ara issiweḍ win ittweṣṣin deg uselway ad yekk nnig sen. Limer d kra n imeẓla n wumel dγa n tidett ilaq atan ukin yid-s send ak ad isfedwec akin neγ akka. Maca DRS issen asent ak i tid umahil ines n temlilt ines di txazaviyin.

Ihi kfan wussan n Tufiq, vdan wid n Tartag. Illa kra ara vedlen fell aneγ neγ γef Izzayriyen aâraven? Iqiḥ. Ma d tiyita icca Tufiq, yuḥtam itt neγ ur tt yuḥtam, tevda aṭas ayagi imi netta d wid n udrum ines (am ujiniral Ḥasen ittwaḥevsen ussan agi izrin) ur mtawan ara d Butefliqa d udrum ines ula d netta γef tuγalin irevraven inγan, yumsen seg idamen, ar tmetti d tsartit. Maca Butefliqa ivγa tt nezzeh dγa issarwet ak akken izmer akken ad yaweḍ ar levγi-s u ad d-iḥyu akavar at iccumar, FIS, ad ived γef iḍaren is tikkelt nniḍen, ad ikker. Udem amaynut ukavar agi d win is ifka Madani Mezreg ussan agi s yisem amaynut. Wisen amek i teḍra gar asen maca Ssaâid Butefliqa d tmuγli-s d tin n imeddukal-is tâedda, terveḥ. Aḥlil! Aḥlil! Xarttum ssarwan aγ taḍsa.

 

6 COMMENTS

 1. Awalen yellan vaṛṛa d aggmaḍ n tutlayet Tazwawit:
  uḥaruq = timmes, uṛɣu
  mlen as = sken as
  ur ttnevni ara = ur ttensuli ara
  tevda = tekmaṣṣa
  ittweṣṣin = ittaken tikta, iḍebbeṛen ɣaf
  kfan = selken
  vdan = kmaṣṣan
  ur mtawan ara = ur ffiɣen ara ɣaf

 2. Awalen yellan vaṛṛa d aggmaḍ n tutlayet Tazwawit:
  uḥaruq = timmes, uṛɣu
  mlen as = sken as
  ur ttnevni ara = ur ttensuli ara
  tevda = tekmaṣṣa
  ittweṣṣin = ittaken tikta, iḍebbeṛen ɣaf
  kfan = selken
  vdan = kmaṣṣan
  ur mtawan ara = ur ffiɣen ara ɣaf

 3. Awalen yellan vaṛṛa d aggmaḍ n tutlayet Tazwawit:
  uḥaruq = timmes, uṛɣu
  mlen as = sken as
  ur ttnevni ara = ur ttensuli ara
  tevda = tekmaṣṣa
  ittweṣṣin = ittaken tikta, iḍebbeṛen ɣaf
  kfan = selken
  vdan = kmaṣṣan
  ur mtawan ara = ur ffiɣen ara ɣaf

 4. D azref ayen ddaniḍ.
  Yiwen nsen, tadun ɣef aεebbuḍ ɣas di-aqγayliyen ur d-akren ara di tmurt n-laqγayal. Akka, ayen sker-en at-afen

 5. D azref ayen ddaniḍ.
  Yiwen nsen, tadun ɣef aεebbuḍ ɣas di-aqγayliyen ur d-akren ara di tmurt n-laqγayal. Akka, ayen sker-en at-afen

 6. D azref ayen ddaniḍ.
  Yiwen nsen, tadun ɣef aεebbuḍ ɣas di-aqγayliyen ur d-akren ara di tmurt n-laqγayal. Akka, ayen sker-en at-afen

Comments are closed.