Att aya tis 51 di Turuft

0
280

Wid iḍefren tidyanin di isalen n tmurt n Katalunya tineggura yagi fiḥel ma llan d imkucaf akken ad ḥsun dacu id-iteddun d amaynut γur-es. Tazwara fγen-d, afus deg fus, ar tzenqatin n Barsaluna ugar n umelyun n imdanen ass n 19 di ctember 2015 u nnan-d u vegnen-d sseknen-d tadukli nsen γef tikti uzarug neγ timmument i tmurt nsen. Diγen netta illa s wacu ara zzuxen seg assen, am Iqvayliyen si 14 di yunyu 2001 d assawen!

Seld iḍelli, ass n 24 di ctember 2015, llant-ed tafranin n umni akataluni. Di tegnatin nniḍen tafranin agi ur nsel ara ak yisent, maca si tikli n Barsaluna d assawen allen n umaḍal d tirni ar γur-sent i zzint.

Akavar azarugizri ewwi tafranin s 47.8%. Iqqim mass, Artur Mas,, aqerruy n Junts pel Si isduklen akk wid irran azarug, am uzuxzux. Issufeγ-d iferrawen is u imi ittkel irn-ad acciwen is diγen. Iḍsa, iccehwa, eqqed tasa-s imi iẓra d akken aγref akatulni igzem di rray-is tikkelt agi. Ivges iḥezzem, tilleli is ar ad  tt-yaweḍ. Azarug ines ar t-id isseγres. Am arezg ines.

Tura imi umni n katalunya ivan dacu i ivγa, fernen medden wid irran timunnent i tmurt war tihin tagi. Dacu ara uqmen sya d afella? Ad ssalin arifiradum? I wacu-t imi immeslay-d uγref assa. I wacu m’ara sxesren idrimen d uḍegger n wakud imi tamsalt tvan? I tmurt n Ssepenyul amek ara t qazem taluft? As tanef kan akka i Katalunya ad truḥ, ad t ssenser ma illa inna-d iffeγ-d tamadeγt-is umni γef uzarug? Mawel amek ara as agin? S iserdasen d tekriḍt? Ma illa cḍen din amek ara asen d-arren awal Ikataluniyen? Azekka aγ d-yerr awal γef anecta. Azekka aγ d-immel amek ferrunt timsal di Turuft, timsal ara iḥazen tamurt n Iqvayliyen akka cwiṭ ar zdat.

Maca akken vγun negzen Irufiyen, tamurt n Katalunya ad tili d tamurt timzirigt tis 51 di Turuft.