Monthly Archives: Unbir, 2015

Ass n 12 deg yannayer, ad d-aɣeɣ adlis n Tmaziɣt

(TAMURT) - Yiwet n temddakelt, d tamarut, tenna-yi-d dakken yeshel ad nesnerni ulzuz n udlis amaziɣ, imi neẓra dakken tagnit ur tessefraḥ ara : idlisen ur teddun ara, tiẓrigin ur znuzunt ara, imyura ur rebbḥen ara …

Justin Trudeau, am vava-s am mmi-s

Iḍelli ihi id-llant tifranin tifidiraliyin di Kanada. D Justin Trudeau, aqerruy ukavar alellam (Parti libéral) i tent ewwin. D aḥucu itent iḥuc seg akken tuγal tmurt d tazeggaγt, imi d azeggaγ i d ini n ukavar alellam. Laqen as 170 imazaten akken ad yawi tigti u yufa-d iman-is s 184 imeḍqan. Ad iseddu tamurt akken is-ihwa.

Anda-k ay awal-iw!

Yal tutlayt tetter-d seg tulayin nniḍen kra n wawalen. Ma d nekni s Yizwawen nerwi-tt aṭas. Yal ass nettawi-d awalen seg tutlayt taɛrabt i tutlayt-nneɣ, n neqq kra n wawalen deg-s.
- Advertisment -

Most Read