Tidderɣelt-nneɣ

9
1146

Aseggas-a rezfeɣ ɣer tmurt-nneɣ. Dinna ufiɣ ayen yesnecraḥen ulawen, maca ufiɣ daɣen ayen yesluɣayen ulawen. Taddart-nneɣ ufiɣ-tt teččur d ilemẓiyen cebbḥen iberdan. Ayen i d-yennulfan deg taluft-a n turart n ddabex di taddart d yiwet n tlemẓit yetturaren akkd ilermẓiyen,Tilemẓit-a d yilli-s n Tiwal Dihya Boumedjane. Annect-a ufiɣ-t igerrez aṭas. Nniɣ deg wallaɣ-iw: „Wissen ahat ad ilint tlawin iseggasen i d-iteddun ula deg wegraw n taddart, ad ilint deg yal amḍiq anida ttilin yergazen ass d yiḍ.“

Taddart teččur d ṭumubilat, timeɣriwin ugtent. Ccna iteffeɣ-d si tmacinin izehher di taddart. Kra deg-s d tazwawt (taqbaylit) kra d taɛrabt. „Taɛrabt? Wissen acuɣer? I waɛraben sellen i ccna azwaw di tmeɣriwin-nsen?“ I nniɣ deg wallaɣ-iw

Akli.Yiwen wass kecmeɣ ɣer uɣerbaz n taddart anida yella yiwen bat n tmeɣra yesseččay inebgiwen. Axxam ufiɣ-t yeččur d irgazen (ur telli ula d yiwet n tmeṭṭut gar-asen).

Di tlemmast n yiwen n lḥiḍ n texxam-a anida qqaren warrac n taddart yenṭeḍ yiwen n lkaɣeḍ d ameqqran uran fell-as ismawen s taɛrabt, s tefransist. Ma d tutlayt-nneɣ tamaziɣt-tazwawt ulac-itt. Dɣa nniɣ deg wallaɣ-iw:

„Ẓer tura i tidderɣelt-nneɣ. Ula d yiwen ur yeẓri tawaɣit-a.„

Ffɣeɣ akken deg yiḍ ɣer webrid, dinna ufiɣ tira s tutlayt-nneɣ tcebbeḥ taddart. Dɣa rriɣ anehhit acemma!

9 COMMENTS

 1. Tawaɣit tamqrant d axxuxed n wallaɣ i Zwawiyen, imi yeṣṣaweḍ uɛebuḍ ad yekkes azal i waleɣ

 2. Tawaɣit tamqrant d axxuxed n wallaɣ i Zwawiyen, imi yeṣṣaweḍ uɛebuḍ ad yekkes azal i waleɣ

 3. Tawaɣit tamqrant d axxuxed n wallaɣ i Zwawiyen, imi yeṣṣaweḍ uɛebuḍ ad yekkes azal i waleɣ

 4. Ay tecbeh tira-inek, ay tecbeh tenfalit-inek, ay tecbeh tikti-inek. Bɣiɣ ad asen-iniɣ i Leqbyel ur neqqar ara taqbaylit deg usmel-a n Tamurt… Ad asen-iniɣ …. « Taqbaylit d tafrara!! »

 5. Ay tecbeh tira-inek, ay tecbeh tenfalit-inek, ay tecbeh tikti-inek. Bɣiɣ ad asen-iniɣ i Leqbyel ur neqqar ara taqbaylit deg usmel-a n Tamurt… Ad asen-iniɣ …. « Taqbaylit d tafrara!! »

 6. Ay tecbeh tira-inek, ay tecbeh tenfalit-inek, ay tecbeh tikti-inek. Bɣiɣ ad asen-iniɣ i Leqbyel ur neqqar ara taqbaylit deg usmel-a n Tamurt… Ad asen-iniɣ …. « Taqbaylit d tafrara!! »

 7. Di tmurt n iqvayliyen yella kan YIWWEN u ɣrevas anda id yura  » Axxam n Tmusni », ɣef tebburt is.
  Ulac taɛravt , ulac tarumit. Avis aux amateurs !!

 8. Di tmurt n iqvayliyen yella kan YIWWEN u ɣrevas anda id yura  » Axxam n Tmusni », ɣef tebburt is.
  Ulac taɛravt , ulac tarumit. Avis aux amateurs !!

 9. Di tmurt n iqvayliyen yella kan YIWWEN u ɣrevas anda id yura  » Axxam n Tmusni », ɣef tebburt is.
  Ulac taɛravt , ulac tarumit. Avis aux amateurs !!

Comments are closed.